Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDocetaxel Mylan
ATC codeL01CD02
Werkzame stofdocetaxel, anhydrous
ProducentMylan S.A.S.
Periodieke veiligheidsverslagen (PSUR’s)

A. FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs F-69 800 Saint Priest Frankrijk

B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN GEBRUIK

C. ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE

Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel (ziegeregistreerdbijlage I: Samenvatting van e productkenmerken, rubriek 4.2).

VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MOETEN WORDEN NAGEKOMEN

De vergunninghouder dient voor dit geneesmiddel periodieke veili heidsverslagen in, overeenkomstig

de vereisten zoals uiteengezet in de lijst van uniale referentiedata en indieningsfrequenties voor

periodieke veiligheidsverslagen (EURD-lijst), waarin voorzi n wordt in artikel 107 quater, onder punt 7 van Richtlijn 2001/83/EG. Deze lijst is gepubliceerd op het Europese webportaal voor geneesmiddelen.

langer

D.VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL

Risk Management Plan (RMP -nietrisicobeheerplan)

Niet van toepassing.

Verplichting tot het nemen van maatregelen na toekenning van de handelsvergunning

Niet vanGeneesmiddeltoepassing.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld