Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Teva (docetaxel) – Etikettering - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDocetaxel Teva
ATC codeL01CD02
Werkzame stofdocetaxel
ProducentTeva B.V.  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOS – 20 mg/0,72 ml

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml, concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie docetaxel

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke injectieflacon Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentraat bevat 20 mg docetaxel (watervrij). Elke ml concentraat bevat 27,73 mg docetaxel.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Injectieflacon met docetaxel concentraat:

polysorbaat 80, watervrij ethanol (zie bijsluiter voor meer informatie).

Injectieflacon met oplosmiddel: water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie.

Elke doos bevat:

één injectieflacon met 0,72 ml concentraat (20 mg docetaxel),

één injectieflacon met 1,28 ml oplosmiddel (water voor injecties).

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

LET OP: Moet verdund worden met de volledige inhoud van de injectieflacon oplosmiddel.

De reeds gemengde oplossing moet voor toediening verder worden verdund met infuusoplossing. Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

CYTOTOXISCH. Toediening onder supervisie van een arts met ervaring in het gebruik van cytotoxische stoffen.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden25°C

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Injectieflacons voor eenmalig gebruik

Vernietig ongebruikte inhoud op gepaste wijze

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/611/001

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon – concentraat 20 mg/0,72 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml, concentraat voor oplossing voor infusie docetaxel

Intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0,72 ml (afvulvolume 0,88 ml)

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon – oplosmiddel voor 20 mg/0,72 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

water voor injecties

1,28 ml (afvulvolume 1,71 ml)

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOS – 80 mg/2,88 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml, concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie docetaxel

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke injectieflacon Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentraat bevat 80 mg docetaxel (watervrij). Elke ml concentraat bevat 27,73 mg docetaxel.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Injectieflacon met docetaxel concentraat:

polysorbaat 80, watervrij ethanol (zie bijsluiter voor meer informatie).

Injectieflacon met oplosmiddel: water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie.

Elke doos bevat:

één injectieflacon (2,88 ml) met concentraat (80 mg docetaxel),

één injectieflacon (5,12 ml) met oplosmiddel (water voor injecties).

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

LET OP: Moet verdund worden met de volledige inhoud van de injectieflacon oplosmiddel.

De reeds gemengde oplossing moet voor toediening verder worden verdund met infuusoplossing.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

CYTOTOXISCH. Toediening onder supervisie van een arts met ervaring in het gebruik van cytotoxische stoffen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden25°C

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Injectieflacons voor eenmalig gebruik

Vernietig ongebruikte inhoud op gepaste wijze

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/611/002

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon – concentraat 80 mg/2,88 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml, concentraat voor oplossing voor infusie docetaxel

Intraveneus gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

2,88 ml (afvulvolume 3,40 ml)

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon – oplosmiddel voor 80 mg/2,88 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

water voor injecties

5,12 ml (afvulvolume 6,29 ml)

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld