Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Etikettering - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDuoTrav
ATC codeS01ED51
Werkzame stoftravoprost / timolol
ProducentNovartis Europharm Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOSJE VOOR 1 FLESJE VAN 2,5 ml + DOOSJE VOOR 3 FLESJES VAN 2,5 ml + DOOSJE VOOR 6 FLESJES VAN 2,5 ml

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

DuoTrav 40 microgram/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing. travoprost/timolol.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere ml oplossing bevat 40 microgram travoprost en 5 mg timolol (als timololmaleaat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat: Polyquaternium-1, mannitol (E421), propyleenglycol (E1520), polyoxyethyleen gehydrogeneerde castorolie 40 (HCO-40), boorzuur, natriumchloride, natriumhydroxide en/of zoutzuur (om de pH in te stellen), gezuiverd water.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oogdruppels, oplossing. 1 x 2,5 ml.

3 x 2,5 ml.

6 x 2,5 ml.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oculair gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

Weggooien 4 weken na eerste opening.

Geopend.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30°C

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk.

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml. – PP Flesje

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml. – PP Flesje

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml. – PP Flesje

EU/1/06/338/004 1 x 2.5 ml. – LDPE Flesje

EU/1/06/338/005 3 x 2.5 ml. – LDPE Flesje

EU/1/06/338/006 6 x 2.5 ml. – LDPE Flesje

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

duotrav

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP HET FLESJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN TOEDIENINGSWEG

DuoTrav 40 microgram/ml + 5 mg/ml oogdruppels. travoprost/timolol.

Oculair gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen. <Hier openen>

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Weggooien 4 weken na eerste opening.

Geopend.

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

2,5 ml.

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FOLIEZAKJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN TOEDIENINGSWEG

DuoTrav 40 microgram/ml + 5 mg/ml oogdruppels.

travoprost/timolol.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Weggooien 4 weken na eerste opening.

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

2,5 ml.

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld