Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Etikettering - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEbilfumin
ATC codeJ05AH02
Werkzame stofoseltamivir
ProducentActavis Group PTC ehf

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Tekst voor HDPE tablet flacon en doosje voor tabletflacon en blisterverpakking

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ebilfumin 30 mg, harde capsule

Oseltamivir

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke harde capsule bevat oseltamivirfosfaat overeenkomend met 30 mg oseltamivir.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 harde capsules

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG (EN)

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PT ehf.

Hafnarfjörður

IJsland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/915/001 (10 harde capsules blisterverpakking)

EU/1/14/915/002 (10 harde capsules flacon)

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

[Alleen voor buitenverpakking:]

Ebilfumin 30 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIENUMMER – 2D MATRIXCODE

[Alleen voor buitenverpakking:]

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18.UNIEK IDENTIFICATIENUMMER – VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

[Alleen voor buitenverpakking:]

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ebilfumin 30 mg, harde capsule

Oseltamivir

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Tekst voor HDPE tablet flacon en doosje voor tabletflacon en blisterverpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ebilfumin 45 mg, harde capsule

Oseltamivir

3.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke harde capsule bevat oseltamivirfosfaat overeenkomend met 45 mg oseltamivir.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 harde capsules

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG (EN)

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PT ehf.

Hafnarfjörður

IJsland

13.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/915/003 (10 harde capsules flacon)

EU/1/14/915/004 (10 harde capsules blisterverpakking)

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

[Alleen voor de buitenverpakking:] Ebilfumin 45 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIENUMMER – 2D MATRIXCODE

[Alleen voor buitenverpakking:]

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18. UNIEK IDENTIFICATIENUMMER – VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

[Alleen voor buitenverpakking:]

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ebilfumin 45 mg, harde capsule

Oseltamivir

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Tekst voor HDPE tablet flacon en doosje voor tabletflacon en blisterverpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ebilfumin 75 mg, harde capsule

Oseltamivir

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke harde capsule bevat oseltamivirfosfaat overeenkomend met 75 mg oseltamivir.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 harde capsules

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG (EN)

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10.BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PT ehf.

Hafnarfjörður

IJsland

14.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/915/005 (10 harde capsules blisterverpakking)

EU/1/14/915/006 (10 harde capsules flacon)

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Alleen voor de buitenverpakking]

Ebilfumin 75 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIENUMMER – 2D MATRIXCODE

[Alleen voor buitenverpakking:]

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18. UNIEK IDENTIFICATIENUMMER – VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

[Alleen voor buitenverpakking:]

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ebilfumin 75 mg, harde capsule

Oseltamivir

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld