Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Etikettering - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEffentora
ATC codeN02AB03
Werkzame stoffentanyl
ProducentTeva B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 100 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke buccale tablet bevat 100 microgram fentanyl (als citraat)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat natrium

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

4 buccale tabletten

28 buccale tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oromucosaal gebruik.

In de buccale holte plaatsen. Niet op zuigen, kauwen of in zijn geheel doorslikken. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit product mag alleen worden gebruikt door patiënten die reeds andere opioïden gebruiken.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/441/001

EU/1/08/441/002

13.BATCHNUMMER

Batch

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Effentora 100

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING MET 4 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 100 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.OVERIGE

1.Afscheuren

2.Ombuigen

3.Lostrekken

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 200 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke buccale tablet bevat 200 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat natrium

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

4 buccale tabletten

28 buccale tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oromucosaal gebruik.

In de buccale holte plaatsen. Niet op zuigen, kauwen of in zijn geheel doorslikken. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit product mag alleen worden gebruikt door patiënten die reeds andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/441/003

EU/1/08/441/004

13. BATCHNUMMER

Batch

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Effentora 200

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING MET 4 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 200 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Ombuigen

3.Lostrekken

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 400 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke buccale tablet bevat 400 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat natrium

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

4 buccale tabletten

28 buccale tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oromucosaal gebruik.

In de buccale holte plaatsen. Niet op zuigen, kauwen of in zijn geheel doorslikken. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit product mag alleen worden gebruikt door patiënten die reeds andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/441/005

EU/1/08/441/006

13. BATCHNUMMER

Batch

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Effentora 400

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING MET 4 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 400 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Ombuigen

3.Lostrekken

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 600 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke buccale tablet bevat 600 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat natrium

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

4 buccale tabletten

28 buccale tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oromucosaal gebruik.

In de buccale holte plaatsen. Niet op zuigen, kauwen of in zijn geheel doorslikken. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit product mag alleen worden gebruikt door patiënten die reeds andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/441/007

EU/1/08/441/008

13. BATCHNUMMER

Batch

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Effentora 600

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING MET 4 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 600 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Ombuigen

3.Lostrekken

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 800 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke buccale tablet bevat 800 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat natrium

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

4 buccale tabletten

28 buccale tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oromucosaal gebruik.

In de buccale holte plaatsen. Niet op zuigen, kauwen of in zijn geheel doorslikken. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit product mag alleen worden gebruikt door patiënten die reeds andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/441/009

EU/1/08/441/010

13. BATCHNUMMER

Batch

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Effentora 800

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING MET 4 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Effentora 800 microgram buccale tabletten

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

TEVA B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Ombuigen

3.Lostrekken

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld