Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Etikettering - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEpisalvan
ATC codeD03AX13
Werkzame stofbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProducentBirken AG

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE

VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OMDOOS EN TUBE

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Episalvan-gel

Berkenschorsextract

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 g gel bevat: 100 mg berkenschorsextract (als droog extract, geraffineerd) van Betula pendula/Betula pubescens, overeenkomend met 72-88 mg betuline.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstof: Zonnebloemolie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Gel. 23,4 g

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Cutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Weggooien na gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

ema-combined-h3938nl

Pg. 14

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren onder 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1069/001

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Episalvan-gel (alleen op doos)

 

ema-combined-h3938nl

Pg. 15

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld