Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Etikettering - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEvra
ATC codeG03AA13
Werkzame stofnorelgestromin / ethinyl estradiol
ProducentJanssen-Cilag International NV

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

EVRA 203 microgram/24 uur + 33,9 microgram/24 uur pleister voor transdermaal gebruik norelgestromin/ethinylestradiol

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 pleister van 20 cm² bevat: 6 mg norelgestromin en 600 microgram ethinylestradiol

1 pleister geeft 203 microgram norelgestromin en 33,9 microgram ethinylestradiol per 24 uur vrij

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Toplaag: een gepigmenteerde polyethyleen buitenlaag met lage dichtheid, polyester binnenlaag. Middelste laag: polyisobutyleen/polybutheen kleefstof, crospovidon, lauryllactaat, niet-geweven polyester stof.

Derde laag: polyethyleentereftalaat (PET)-film, polydimethylsiloxancoating.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

3 pleisters voor transdermaal gebruik

9 pleisters voor transdermaal gebruik

18 pleisters voor transdermaal gebruik

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Spoel gebruikte of ongebruikte pleisters niet door het toilet. Zie de bijsluiter voor instructies voor weggooien.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, België

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/223/001: 3 pleisters voor transdermaal gebruik

EU/1/02/223/002: 9 pleisters voor transdermaal gebruik

EU/1/02/223/003: 18 pleisters voor transdermaal gebruik

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

evra

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET VAN HET ZAKJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

EVRA 203 microgram/24 uur + 33,9 microgram/24 uur pleister voor transdermaal gebruik norelgestromin/ethinylestradiol

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Transdermaal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Bevat 1 pleister voor transdermaal gebruik

6.OVERIGE

Herinneringsstickers

Plak deze stickers op uw kalender om u eraan te helpen herinneren

wanneer u uw pleister moet vervangen

 

 

 

Huidige Cyclus

Volgende Cyclus

Eerste

Tweede

Derde

Verwijder

Eerste

pleister

pleister

pleister

pleister

pleister

(week 1)

(week 2)

(week 3)

Nieuwe pleister

 

 

 

 

halen

 

Plakfolie voor het weggooien van een pleister

PLAKFOLIE VOOR HET WEGGOOIEN VAN EEN PLEISTER

Gooi een gebruikte pleister als volgt weg:

1.plak de klevende kant van de pleister op het gekleurde vlak

2.verwijder het schutvel

3.plak het plakfolie goed dicht

4.gooi dit bij het klein chemisch afval

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld