Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Etikettering - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelFablyn
ATC codeG03
Werkzame stoflasofoxifene tartrate
ProducentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VOOR BLISTERVERPAKKING (30 filmomhulde tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

lasofoxifen

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat lasofoxifentartraat, overeenkomend met 500 microgram lasofox fen vrije base.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

niet

 

Voor oraal gebruik.

 

 

Geneesmiddel

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK

 

EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het b r ik n zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Verzegelde verpakking.

Niet gebruiken als de doos reeds open is geweest.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

 

GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN

 

(INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

geregistreerd

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

Duitsland

 

 

 

 

 

12.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/500/001

 

langer

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

EU/1/08/500/003

niet

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmidd l op m disch voorschrift

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

FABLYN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VOOR BLISTERVERPAKKING (7 filmomhulde tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

lasofoxifen

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat lasofoxifentartraat, overeenkomend met 500 microgram lasofox fen vrije base.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

niet

 

Voor oraal gebruik.

 

 

Geneesmiddel

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK

 

EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het b r ik n zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Verzegelde verpakking.

Niet gebruiken als de doos reeds open is geweest.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

 

GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN

 

(INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

geregistreerd

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

Duitsland

 

 

 

 

 

12.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/500/001

 

langer

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

EU/1/08/500/003

niet

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmidd l op medisch voorschrift

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

16.INFORMATIE IN BRAILLE

FABLYN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VOOR BLISTERVERPAKKING (90 filmomhulde tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

lasofoxifen

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat lasofoxifentartraat, overeenkomend met 500 microgram lasofox fen vrije base.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

90 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

niet

 

Voor oraal gebruik.

 

 

Geneesmiddel

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK

 

EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het b r ik n zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Verzegelde verpakking.

Niet gebruiken als de doos reeds open is geweest.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

 

GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN

 

(INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

12.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDELgeregistreerdBRENGEN

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

Am Bahnhof 2

 

 

92289 Ursensollen

 

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

langer

EU/1/08/500/002

niet

EU/1/08/500/003

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

Lot:

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmidd l op medisch voorschrift

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

16.INFORMATIE IN BRAILLE

FABLYN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VOOR BLISTERVERPAKKING (28 filmomhulde tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

lasofoxifen

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat lasofoxifentartraat, overeenkomend met 500 microgram lasofox fen vrije base.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

28 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

niet

 

Voor oraal gebruik.

 

 

Geneesmiddel

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK

 

EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het b r ik n zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Verzegelde verpakking.

Niet gebruiken als de doos reeds open is geweest.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

 

GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN

 

(INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

geregistreerd

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

Duitsland

 

 

 

 

 

12.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/500/001

 

langer

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

EU/1/08/500/003

niet

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmidd l op m disch voorschrift

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

FABLYN

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET VAN FLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

lasofoxifen

Voor oraal gebruik.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

langer

EXP:

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

niet

 

Lot:

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF

90 filmomhulde tabletten

 

 

6.

OVERIGE

 

 

geregistreerd

EENHEID

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER - 7 tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

geregistreerd

lasofoxifen

 

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eberth

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP:

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot:

 

niet

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

Ma

Di

Woe

Do

Vr

Za

Zo

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER - 30 tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

geregistreerd

lasofoxifen

 

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eberth

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP:

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot:

 

niet

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER - 28 tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FABLYN 500 microgram filmomhulde tabletten

geregistreerd

lasofoxifen

 

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eberth

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP:

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot:

 

niet

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

Ma

Di

Woe

Do

Vr

Za

Zo

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld