Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Etikettering - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelFeraccru
ATC codeB03AB
Werkzame stofferric maltol
ProducentShield TX (UK) Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking: kartonnen doos met 1 fles

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Feraccru 30 mg harde capsules

IJzer (als ferrimaltol)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 30 mg ijzer (als ferrimaltol).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose, zonnegeel (E110) en allurarood (E129).

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

56capsules

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik binnen 45 dagen na eerste opening.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Shield TX (UK) Ltd

Gateshead Quays

NE8 3DF, VK

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1075/001

13.PARTIJNUMMER

Partij:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Feraccru 30 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Primaire verpakking: etiket op de fles

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Feraccru 30 mg harde capsules

IJzer (als ferrimaltol)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 30 mg ijzer (als ferrimaltol).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose, zonnegeel (E110) en allurarood (E129).

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

56capsules

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik binnen 45 dagen na eerste opening.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Shield TX (UK) Ltd

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1075/001

13. PARTIJNUMMER

Partij:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld