Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Etikettering - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelFexeric
ATC codeV03AE
Werkzame stofferric citrate coordination complex
ProducentKeryx Biopharma UK Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP DE BUITENVERPAKKING EN OP DE FLES

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Fexeric 1 g filmomhulde tabletten ijzercitraat-coördinatiecomplex

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat 1 g ijzercitraat-coördinatiecomplex (equivalent aan 210 mg ferri-ijzer).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook zonnegeel FCF (E110), allurarood AC (E129), zie de bijsluiter voor aanvullende informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Filmomhulde tabletten 200 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na eerste opening van de fles: 60 dagen

Datum van opening: (Alleen voor fles)

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 25 ˚C

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Keryx Biopharma UK Ltd.

Riverbank House

2 Swan Lane

Londen

EC4R 3TT

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1039/001

13.PARTIJNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Fexeric 1 g (alleen op doos)

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld