Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firmagon (degarelix) – Etikettering - L02BX02

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelFirmagon
ATC codeL02BX02
Werkzame stofdegarelix
ProducentFerring Pharmaceuticals A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOSJE VOOR FIRMAGON 80 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FIRMAGON 80 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie degarelix

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke flacon bevat 80 mg degarelix (als acetaat). Na reconstitutie bevat 1 ml van de gereconstitueerde oplossing 20 mg degarelix.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Mannitol (E421), water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie.

Verpakking met 1 deelverpakking bevat: 1 flacon met 80 mg degarelix (poeder)

1 voorgevulde spuit met 4,2 ml oplosmiddel

1 zuiger

1 flaconadapter

1 injectienaald

Verpakking met 3 deelverpakkingen bevat: 3 flacons met 80 mg degarelix (poeder)

3 voorgevulde spuiten met 4,2 ml oplosmiddel

3 zuigers

3 flaconadapters

3 injectienaalden

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Uitsluitend voor subcutaan gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ferring Pharmaceuticals A/S Kay Fiskers Plads 11

2300 Kopenhagen S Denemarken

+45 88 33 88 34

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/504/001 verpakking met 1 deelverpakking

EU/1/08/504/003 verpakking met 3 deelverpakkingen

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON VOOR FIRMAGON 80 mg poeder voor oplossing voor injectie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

FIRMAGON 80 mg poeder voor injectie degarelix

uitsluitend SC gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

80 mg

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT VOOR OPLOSMIDDEL 4,2 ml water voor injecties

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Oplosmiddel voor FIRMAGON

Water voor injecties

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

4,2 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOSJE VOOR FIRMAGON 120 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FIRMAGON 120 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie degarelix

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke flacon bevat 120 mg degarelix (als acetaat). Na reconstitutie bevat 1 ml van de gereconstitueerde oplossing 40 mg degarelix.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Mannitol (E421), water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie.

Verpakking met 2 deelverpakkingen bevat: 2 flacons met 120 mg degarelix (poeder)

2 voorgevulde spuiten met 3 ml oplosmiddel

2 zuigers

2 flaconadapters

2 injectienaalden

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Uitsluitend voor subcutaan gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ferring Pharmaceuticals A/S Kay Fiskers Plads 11

2300 Kopenhagen S Denemarken

+45 88 33 88 34

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/504/002

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON VOOR FIRMAGON 120 mg poeder voor oplossing voor injectie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

FIRMAGON 120 mg poeder voor injectie degarelix

uitsluitend SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

120 mg

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT VOOR OPLOSMIDDEL 3 ml water voor injecties

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Oplosmiddel voor FIRMAGON

Water voor injecties

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

3 ml

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld