Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fluenz (Reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Etikettering - J07BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelFluenz
ATC codeJ07BB03
Werkzame stofReassortant influenza virus (live attenuated) of the following strains: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 like strain, A/Victoria/361/2011 (H3N2) like strain, B/Massachusetts/2/2012 like strain
ProducentMedImmune LLC
GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
VERPAKKINGSGROOTTE VAN 10 NEUSPIPETTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK (2 X 5 NEUSPIPETTEN)
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
FLUENZ neusspray, suspensie Influenzavaccin (levend verzwakt, nasaal) Seizoen 2013/2014

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

 

 

Reassortant influenzavirus* (levend verzwakt) van de volgende stammen**:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-achtige stam

107,0±0,5 FFU***

(A/California/7/2009, MEDI 228029)

 

A/Victoria/361/2011 (H3N2)-achtige stam

107,0±0,5

 

(A/Texas/50/2012, MEDI 237514)

 

FFU***

B/Massachusetts/2/2012-achtige stam

 

geregistreerd7,0±0,5

(B/Massachusetts/2/2012, MEDI 237751)

FFU***

.......................................................................................................

 

 

per dosis van 0,2 ml

*

gekweekt in bevruchte kippeneieren van gezonde tomen kippen.

 

** met behulp van VERO-cellen geproduceerdlangervia reverse genetics-technologie.

***

fluorescent focus units.

niet

 

 

 

 

 

 

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: sucrose, dibasisch kaliumfosfaat, monobasisch kaliumfosfaat, gelatine (varkens, type A), arginine hydrochlorid , mononatriumglutamaat monohydraat, water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Dit vaccin voldoet aan de WHO-aanbeveli gen (noordelijk halfrond) en het EU-besluit voor het seizoenGeneesmiddel2013/2014.

Neusspray, suspensie

10 neuspipetten voor eenmalig gebruik (elk van 0,2 ml)

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor nasaal gebruik. Niet injecteren.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR

geregistreerdDE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELENlangerOF DAARVAN AFGELEIDE

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER

niet VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

12.GeneesmiddelNUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

 

 

langer

geregistreerd

 

niet

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

VERPAKKINGSGROOTTE VAN 5 NEUSPIPETTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FLUENZ neusspray, suspensie

Influenzavaccin (levend verzwakt, nasaal)

Seizoen 2013/2014

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

geregistreerd

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

MedImmune, LLC

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

Uitsluitend voor nasaal gebruik. Niet i jecteren.

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

5 neuspipetten voor eenmalig g bruik (elk van 0,2 ml)

 

Bewaren in de koelkast. N et n e vriezer bewaren.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

NEUSPIPET VOOR EENMALIG GEBRUIK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

FLUENZ

Influenzavaccin

Seizoen 2013/2014

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Uitsluitend voor nasaal gebruik.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

langer

 

 

 

 

5.

 

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME

0,2 ml

 

niet

 

 

 

 

6.

Geneesmiddel

 

 

 

OVERIGE

 

 

geregistreerd

OF EENHEID

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld