Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Etikettering - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelGalafold
ATC codeAmicus Therapeu
Werkzame stofmigalastat hydrochloride
ProducentAuthorised

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Galafold 123 mg harde capsules migalastat

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat migalastathydrochloride gelijk aan 123 mg migalastat

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 harde capsules

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Innemen op een lege maag, ten minste 2 uur voor of na het innemen van voedsel, op hetzelfde tijdstip van de dag.

Slik de capsules in hun geheel door. De capsules mogen niet in stukken worden verdeeld, fijngemaakt of gekauwd.

Lees voor het gebruik de bijsluiter. Oraal gebruik.

Neem de Galafold-capsule om de andere dag in en druk de geperforeerde cirkel uit de doordrukverpakking op de dagen dat u geen Galafold gebruikt.

Instructies voor opening

1.DRUK IN en pak het lipje aan de linkerkant vast

2.TREK de kaart er aan de rechterkant uit

3.DRUK de capsule door de folie

4.DUW de kaart terug in de doos

Om de bijsluiter in te zien, scan onderstaande code. + www.galafoldsmpc.co.uk

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1082/001

13.PARTIJNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

galafold 123 mg harde capsules

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

HULS VOOR BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Galafold 123 mg harde capsules migalastat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

PARTIJ:

5.OVERIGE

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Druk de geperforeerde cirkels uit op de dagen dat u geen Galafold gebruikt.

Galafold moet om de andere dag worden ingenomen.

Startdatum:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP DE TUSSENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERFOLIE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMER

PARTIJ:

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld