Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Etikettering - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelGrepid
ATC codeB01AC04
Werkzame stofclopidogrel besilate
ProducentPharmathen S.A.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: Doos voor blisters van 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 of 100 filmomhulde tabletten

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Grepid 75 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als besilaat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat o.a. ook lactose. Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C (voor PVC/PE/PVDC/Aluminium blisters) of

Geen speciale bewaarcondities (voor volledig aluminium blisters)

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Griekenland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/535/001-12

13.BATCHNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Grepid 75 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERS /10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 of 100 filmomhulde tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Grepid 75 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmathen S.A.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Partij

5.OVERIGE

Kalenderdagen

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld