Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harvoni (ledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg) – Etikettering - J05AX65

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelHarvoni
ATC codeJ05AX65
Werkzame stofledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg
ProducentGilead Sciences International Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKETTERING VAN FLES EN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Harvoni 90 mg/400 mg filmomhulde tabletten ledipasvir/sofosbuvir

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat 90 mg ledipasvir en 400 mg sofosbuvir.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose en zonnegeel FCF aluminiumpigment (E110). Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

28 filmomhulde tabletten.

84 (3 flessen à 28) filmomhulde tabletten.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/958/001 28 filmomhulde tabletten

EU/1/14/958/002 84 (3 flessen à 28) filmomhulde tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Harvoni [Alleen buitenverpakking]

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld