Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexavac (purified diphtheria toxoid / purified...) – Etikettering - J07CA

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelHexavac
ATC codeJ07CA
Werkzame stofpurified diphtheria toxoid / purified tetanus toxoid / purified pertussis toxoid / purified pertussis filamentous haemagglutinin / hepatitis B surface antigen / inactivated type 1 poliovirus (Mahoney) / inactivated type 2 poliovirus (MEF 1) / inactivated
ProducentSanofi Pasteur MSD, SNC
HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met aangehechte naald - Doos van 1

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine.......

............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen ...........................................................

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1

 

geregistreerd

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat, Geneesmiddel natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van

aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 enkele dosis 0.5 voorgevulde spuit met aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

Niet invriezen

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

geregistreerd

 

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/001

 

langer

 

 

 

 

 

 

13.

 

niet

 

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit zonder aangehechte naald - Doos van 1

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine......

.............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen............................................................

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1

 

geregistreerd

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

Geneesmiddelnatriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 enkele dosis 0.5 voorgevulde spuit zonder aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

geregistreerd

 

Niet invriezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

langer

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/005

niet

 

 

 

13.

 

 

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met 1 afzonderlijke naald - Doos van 1

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine

...... .............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen............................................................

 

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2

 

 

geregistreerd

 

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan teta ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

langer

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en

buff roplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

 

 

niet

 

 

 

natriumcarbonaat, natriumbicarbo aat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van

Geneesmiddel aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 enkele dosis 0.5 voorgevulde spuit met 1 afzonderlijke naald Suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

Niet invriezen

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

geregistreerd

 

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/009

 

langer

 

 

 

 

 

 

13.

 

niet

 

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met 2 afzonderlijke naalden - Doos van 1

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine

...... .............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen............................................................

 

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2

 

 

geregistreerd

 

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan teta ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

langer

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en

buff roplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

 

 

niet

 

 

 

natriumcarbonaat, natriumbicarbo aat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van

Geneesmiddel aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 enkele dosis 0.5 voorgevulde spuit met 2 afzonderlijke naalden Suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

Niet invriezen

10.ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELENgeregistreerdVOOR HET

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGENSanofi Pasteur MSD SNC8, rue Jonas SalkF-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

langer

 

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/010

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

niet

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

Partij

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

Aan medisch recept on erworpen geneesmiddel.

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met aangehechte naald - Doos van 10

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine.......

............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen ...........................................................

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1

 

geregistreerd

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

Geneesmiddelnatriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 enkele doses 0.5 voorgevulde spuiten met aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

geregistreerd

 

Niet invriezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

langer

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/002

niet

 

 

 

13.

 

 

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit zonder aangehechte naald - Doos van 10

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

 

 

 

 

 

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

 

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

 

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

langer

25 µg

 

......Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine

.............................

25 µg

 

Hepatitis B oppervlakte-antigeen ...........................................................

 

5.0 µg

 

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

40 D eenheden

 

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

 

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

 

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet nustoxoïd. ..........

12 µg

 

niet

 

 

 

 

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

GeneesmiddelIntramusculair gebruik.

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat, natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 enkele dos 0.5 ml voorgevulde spuiten zonder aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

geregistreerd

 

 

 

 

Niet invriezen

 

 

 

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

langer

 

 

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/006

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan medisch r c pt onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met 1 afzonderlijke naald - Doos van 10

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine......

.............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen ...........................................................

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1

 

geregistreerd

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

Geneesmiddelnatriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 enkele doses 0.5 voorgevulde spuiten met 1 afzonderlijke naald (voor elke spuit) Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

geregistreerd

 

Niet invriezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

langer

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/011

niet

 

 

 

13.

 

 

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met 2 afzonderlijke naalden - Doos van 10

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine......

.............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen

 

geregistreerd

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2...................................................

...........

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet nustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

 

 

natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 enkele dos 0.5 ml voorgevulde spuiten met 2 afzonderlijke naalden (voor elke spuit) Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

geregistreerd

 

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

 

 

Niet invriezen

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

niet

 

 

 

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/012

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan

disch r cept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met aangehechte naald - Doos van 25

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine.......

............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen ...........................................................

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1

 

geregistreerd

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet ustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat, Geneesmiddel natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van

aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

25 enkele doses 0.5 voorgevulde spuiten met aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

geregistreerd

 

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

 

 

Niet invriezen

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

niet

 

 

 

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/003

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan

disch r cept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit zonder aangehechte naald - Doos van 25

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine......

.............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen

 

geregistreerd

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet nustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

 

 

natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

25 enkele dos 0.5 ml voorgevulde spuiten zonder aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

geregistreerd

 

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

 

 

Niet invriezen

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

niet

 

 

 

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/007

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan

disch r cept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit met aangehechte naald - Doos van 50

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd ......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd filamenteus hemagglutinine ....... ..........................................

 

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen

 

geregistreerd

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet nustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

 

 

natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

50 enkele dos 0.5 ml voorgevulde spuiten met aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

geregistreerd

 

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

 

 

Niet invriezen

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

niet

 

 

 

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/004

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan

disch r cept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

HEXAVAC suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

HEXAVAC - enkele dosis voorgevulde spuit zonder aangehechte naald - Doos van 50

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Difterie-, tetanus-, kinkhoest-, geïnactiveerd poliomyelitis-, hepatitis B (recombinant)-vaccin en geconjugeerd Haemophilus influenzae type b-vaccin, met adjuvans.

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis met adjuvans (0.5 ml) bevat:

 

 

 

Gezuiverd difterietoxoïd.............…........................................................≥

20 IE

Gezuiverd tetanustoxoïd.......... ...............................................................

 

40 IE

Gezuiverd pertussistoxoïd.......................................................................

 

25 µg

Gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine.......

............................

25 µg

Hepatitis B oppervlakte-antigeen

 

geregistreerd

 

5.0 µg

Geïnactiveerd poliovirus type 1..............................................................

 

40 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 2..............................................................

 

8 D eenheden

Geïnactiveerd poliovirus type 3..............................................................

 

32 D eenheden

Haemophilus influenzae type b geconjugeerd aan tet nustoxoïd. ..........

12 µg

 

 

langer

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Hulpstoffen: aluminiumhydroxide en een bufferoplossing van dinatriumfosfaat, monokaliumfosfaat,

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

 

 

natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, trometamol, sucrose, medium 199 (complexe mix van aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten) en water voor injectie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

50 enkele dos 0.5 ml voorgevulde spuiten zonder aangehechte naald Suspensie voor inj ctie in voorgevulde spuit

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN, INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

Krachtig schudden voor gebruik.

Intramusculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

geregistreerd

 

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast)

 

 

 

Niet invriezen

 

 

 

 

10.

ZO NODIG, BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET

 

 

VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN

 

 

AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

 

 

 

 

8, rue Jonas Salk

 

 

 

 

F-69007 Lyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

niet

 

 

 

NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

 

EU/1/00/147/008

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

 

Partij

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE LEVERING

 

 

Aan

disch r cept onderworpen geneesmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN INDIEN NODIG TOEDIENINGSWEG(EN)

HEXAVAC

 

Intramusculair gebruik

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

WIJZE VAN GEBRUIK

 

 

 

 

Bewaren bij 2 °C – 8 °C

 

 

 

 

Niet bevriezen

 

 

 

 

Krachtig schudden voor gebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

Partij

 

 

 

 

 

5.

 

niet

 

 

 

INHOUD IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

1 dosis = 0.5 ml

 

 

 

Sanofi Pasteur MSD SNC

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld