Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Etikettering - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelImvanex
ATC codeJ07BX
Werkzame stofmodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
ProducentBavarian Nordic A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VERPAKKING MET 20 INJECTIEFLACONS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

IMVANEX suspensie voor injectie

Pokkenvaccin (levend, gemodificeerd vacciniavirus Ankara)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (0,5 ml) heeft een titer niet lager dan 5 x 107 TCID50 (TCID50 = Tissue Culture Infectious Dose)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Trometamol

Natriumchloride

Water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie.

20 injectieflacons met enkelvoudige dosis.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik.

Ontdooien bij kamertemperatuur. Rustig zwenken gedurende minimaal 30 seconden. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP (-20 °C ± 5 °C):

EXP (-50 °C ± 10 °C):

EXP (-80 °C ± 10 °C):

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de vriezer (bij -20 °C ± 5 °C of -50 °C ± 10 °C of -80 °C ± 10 °C), beschermd tegen licht. De uiterste gebruiksdatum is afhankelijk van de bewaartemperatuur.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke vereisten.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Denemarken

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/855/001

13.BATCHNUMMER<, IDENTIFICATIE- EN PRODUCTCODES>

Batch

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

IMVANEX® suspensie voor injectie

Pokkenvaccin

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Subcutaan gebruik

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP (-20 °C ± 5 °C):

EXP (-50 °C ± 10 °C):

EXP (-80 °C ± 10 °C):

4.BATCHNUMMER

Batch

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis (0,5 ml)

6.OVERIGE

Bewaren in de vriezer (bij -20 °C ± 5 °C of -50 °C ± 10 °C of -80 °C ± 10 °C), beschermd tegen licht.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld