Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – Etikettering - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelInstanyl
ATC codeN02AB03
Werkzame stoffentanyl citrate
ProducentTakeda Pharma A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KINDVEILIGE BUITENVERPAKKING (meervoudig gebruik)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 50 microgram/dosis neusspray, oplossing

Fentanyl

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml bevat fentanylcitraat equivalent aan 500 microgram fentanyl. 1 dosis van 100 microliter komt overeen met 50 microgram fentanyl.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, gezuiverd water

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing 1,8 ml

Neusspray, oplossing 2,9 ml

Neusspray, oplossing 5,0 ml

1,8 ml - 10 doses

2,9 ml - 20 doses

5,0 ml - 40 doses

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor nasaal gebruik.

Instructie voor het openen en sluiten van de doos:

Pak de doos op

Verwijder de veiligheidssluiting de eerste keer dat de doos geopend wordt. Plaats duim en middelvinger op de twee lipjes aan de zijkant van de doos.

Duw de lipjes naar binnen met duim en middelvinger.

Plaatst tegelijkertijd de andere duim op het geribbelde gedeelte aan de voorkant van de doos en duw naar binnen.

Blijf op alle drie de punten duwen.

Trek het deksel open.

Na gebruik van Instanyl dient de neusspray weer in de doos geplaatst te worden, waarna deze gesloten dient te worden.

Wanneer de doos gesloten wordt, zorg dan dat de lipjes in de gleufjes komen. Duw het deksel stevig aan totdat u een klik hoort.

Kruis na iedere dosis één vakje aan.

[10, 20 of 40 aankruisvakjes]

Plaats de neusspray na gebruik altijd in de kindveilige doos.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de fles rechtop.

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/001

EU/1/09/531/002

EU/1/09/531/003

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 50

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET / FLES (meervoudig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 50 microgram/dosis neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1,8 ml - 10 doses

2,9 ml - 20 doses

5,0 ml - 40 doses

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KINDVEILIGE BUITENVERPAKKING (meervoudig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 100 microgram/dosis neusspray, oplossing

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml bevat fentanylcitraat equivalent aan 1.000 microgram fentanyl. 1 dosis van 100 microliter komt overeen met 100 microgram fentanyl.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, gezuiverd water

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing 1,8 ml

Neusspray, oplossing 2,9 ml

Neusspray, oplossing 5,0 ml

1,8 ml - 10 doses

2,9 ml - 20 doses

5,0 ml - 40 doses

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Voor nasaal gebruik.

Instructie voor het openen en sluiten van de doos:

Pak de doos op

Verwijder de veiligheidssluiting de eerste keer dat de doos geopend wordt.

Plaats duim en middelvinger op de twee lipjes aan de zijkant van de doos.

Duw de lipjes naar binnen met duim en middelvinger.

Plaatst tegelijkertijd de andere duim op het geribbelde gedeelte aan de voorkant van de doos en duw naar binnen.

Blijf op alle drie de punten duwen.

Trek het deksel open.

Na gebruik van Instanyl dient de neusspray weer in de doos geplaatst te worden, waarna deze gesloten dient te worden.

Wanneer de doos gesloten wordt, zorg dan dat de lipjes in de gleufjes komen. Duw het deksel stevig aan totdat u een klik hoort.

Kruis na iedere dosis één vakje aan.

[10, 20 of 40 aankruisvakjes]

Plaats de neusspray na gebruik altijd in de kindveilige doos.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de fles rechtop.

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/004

EU/1/09/531/005

EU/1/09/531/006

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 100

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET / FLES (meervoudig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 100 microgram/dosis neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1,8 ml - 10 doses

2,9 ml - 20 doses

5,0 ml - 40 doses

6.OTHER

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KINDVEILIGE BUITENVERPAKKING (meervoudig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 200 microgram/dosis neusspray, oplossing

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml bevat fentanylcitraat equivalent aan 2.000 microgram fentanyl. 1 dosis van 100 microliter komt overeen met 200 microgram fentanyl.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, gezuiverd water

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing 1,8 ml

Neusspray, oplossing 2,9 ml

Neusspray, oplossing 5,0 ml

1,8 ml - 10 doses

2,9 ml - 20 doses

5,0 ml - 40 doses

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Voor nasaal gebruik.

Instructie voor het openen en sluiten van de doos:

Pak de doos op

Verwijder de veiligheidssluiting de eerste keer dat de doos geopend wordt.

Plaats duim en middelvinger op de twee lipjes aan de zijkant van de doos.

Duw de lipjes naar binnen met duim en middelvinger.

Plaatst tegelijkertijd de andere duim op het geribbelde gedeelte aan de voorkant van de doos en duw naar binnen.

Blijf op alle drie de punten duwen.

Trek het deksel open.

Na gebruik van Instanyl dient de neusspray weer in de doos geplaatst te worden, waarna deze gesloten dient te worden.

Wanneer de doos gesloten wordt, zorg dan dat de lipjes in de gleufjes komen. Duw het deksel stevig aan totdat u een klik hoort.

Kruis na iedere dosis één vakje aan.

[10, 20 of 40 aankruisvakjes]

Plaats de neusspray na gebruik altijd in de kindveilige doos.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de fles rechtop.

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/007

EU/1/09/531/008

EU/1/09/531/009

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 200

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET / FLES (meervoudig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 200 microgram/dosis neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1,8 ml - 10 doses

2,9 ml - 20 doses

5,0 ml - 40 doses

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING - DOOS (eenmalig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 50 microgram neusspray, oplossing in verpakking voor éénmalig gebruik Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (100 microliter) bevat fentanylcitraat overeenkomend met 50 microgram (mcg) fentanyl

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing

2 verpakkingen voor éénmalig gebruik

6 verpakkingen voor éénmalig gebruik

6 verpakkingen voor éénmalig gebruik

10 verpakkingen voor éénmalig gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor nasaal gebruik.

De doseerspray bevat slechts één dosis. Niet testen vóór gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de blister in de buitenverpakking. Rechtopstaand bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/010

EU/1/09/531/011

EU/1/09/531/012

EU/1/09/531/013

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 50, éénmalig gebruik

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE KINDVEILIGE BLISTERVERPAKKING (eenmalig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 50 microgram neusspray

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Nasaal gebruik 1 dosis

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET NEUSSPRAY VOOR EENMALIG GEBRUIK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 50 mcg neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING - DOOS (eenmalig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 100 microgram neusspray, oplossing in verpakking voor éénmalig gebruik Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (100 microliter) bevat fentanylcitraat overeenkomend met 100 microgram (mcg) fentanyl

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing

2 verpakkingen voor éénmalig gebruik

6 verpakkingen voor éénmalig gebruik

8 verpakkingen voor éénmalig gebruik

10 verpakkingen voor éénmalig gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor nasaal gebruik.

De doseerspray bevat slechts één dosis. Niet testen vóór gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de blister in de buitenverpakking. Rechtopstaand bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/014

EU/1/09/531/015

EU/1/09/531/016

EU/1/09/531/017

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 100, éénmalig gebruik

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE KINDVEILIGE BLISTERVERPAKKING (eenmalig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 100 microgram neusspray

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Nasaal gebruik 1 dosis

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET NEUSSPRAY VOOR EENMALIG GEBRUIK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 100 mcg neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING - DOOS (eenmalig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 200 microgram neusspray, oplossing in verpakking voor éénmalig gebruik Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (100 microliter) bevat fentanylcitraat overeenkomend met 200 microgram (mcg) fentanyl

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing

2 verpakkingen voor éénmalig gebruik

6 verpakkingen voor éénmalig gebruik

8 verpakkingen voor éénmalig gebruik

10 verpakkingen voor éénmalig gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor nasaal gebruik.

De doseerspray bevat slechts één dosis. Niet testen vóór gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de blister in de buitenverpakking. Rechtopstaand bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/018

EU/1/09/531/019

EU/1/09/531/020

EU/1/09/531/021

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 200, éénmalig gebruik

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE KINDVEILIGE BLISTERVERPAKKING (eenmalig gebruik)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 200 microgram neusspray

Fentanyl

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Nasaal gebruik 1 dosis

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET NEUSSPRAY VOOR EENMALIG GEBRUIK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 200 mcg neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING - DOOS: DoseGuard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 50 microgram/dosis neusspray, oplossing

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml bevat fentanylcitraat equivalent aan 500 microgram fentanyl. 1 dosis van 100 microliter komt overeen met 50 microgram fentanyl.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat gezuiverd water

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

DoseGuard

Neusspray, oplossing 2,0 ml

Neusspray, oplossing 3,2 ml

Neusspray, oplossing 4,3 ml

Neusspray, oplossing 5,3 ml

10 doses (2,0 ml)

20 doses (3,2 ml)

30 doses (4,3 ml)

40 doses (5,3 ml)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor nasaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de neusspray altijd af na gebruik door de kindveilige dop terug op de neusspray te plaatsen.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/022

EU/1/09/531/023

EU/1/09/531/024

EU/1/09/531/025

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 50

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET / NEUSSPRAY DoseGuard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 50 microgram/dosis neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

10 doses (2,0 ml)

20 doses (3,2 ml)

30 doses (4,3 ml)

40 doses (5,3 ml)

6. OVERIGE

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de neusspray altijd af na gebruik door de kindveilige dop terug op de neusspray te plaatsen.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING - DOOS: DoseGuard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 100 microgram/dosis neusspray, oplossing

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml bevat fentanylcitraat equivalent aan 1.000 microgram fentanyl. 1 dosis van 100 microliter komt overeen met 100 microgram fentanyl.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, gezuiverd water

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

DoseGuard

Neusspray, oplossing 2,0 ml

Neusspray, oplossing 3,2 ml

Neusspray, oplossing 4,3 ml

Neusspray, oplossing 5,3 ml

10 doses (2,0 ml)

20 doses (3,2 ml)

30 doses (4,3 ml)

40 doses (5,3 ml)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Voor nasaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de neusspray altijd af na gebruik door de kindveilige dop terug op de neusspray te plaatsen.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/026

EU/1/09/531/027

EU/1/09/531/028

EU/1/09/531/029

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 100

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET / NEUSSPRAY DoseGuard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 100 microgram/dosis neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

10 doses (2,0 ml)

20 doses (3,2 ml)

30 doses (4,3 ml)

40 doses (5,3 ml)

6. OTHER

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de neusspray altijd af na gebruik door de kindveilige dop terug op de neusspray te plaatsen.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING - DOOS: DoseGuard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Instanyl 200 microgram/dosis neusspray, oplossing

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml bevat fentanylcitraat equivalent aan 2.000 microgram fentanyl. 1 dosis van 100 microliter komt overeen met 200 microgram fentanyl.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, gezuiverd water

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

DoseGuard

Neusspray, oplossing 2,0 ml

Neusspray, oplossing 3,2 ml

Neusspray, oplossing 4,3 ml

Neusspray, oplossing 5,3 ml

10 doses (2,0 ml)

20 doses (3,2 ml)

30 doses (4,3 ml)

40 doses (5,3 ml)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Voor nasaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de neusspray altijd af na gebruik door de kindveilige dop terug op de neusspray te plaatsen.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Zie de bijsluiter voor informatie over het terugbrengen van (on)gebruikte verpakkingen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/531/030

EU/1/09/531/031

EU/1/09/531/032

EU/1/09/531/033

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Instanyl 200

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET / NEUSSPRAY DoseGuard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Instanyl 200 microgram/dosis neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

10 doses (2,0 ml)

20 doses (3,2 ml)

30 doses (4,3 ml)

40 doses (5,3 ml)

6. OVERIGE

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de neusspray altijd af na gebruik door de kindveilige dop terug op de neusspray te plaatsen.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld