Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Etikettering - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelInvega
ATC codeN05AX13
Werkzame stofpaliperidone
ProducentJanssen-Cilag International NV

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 1,5 mg paliperidon

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/077 - TRANSPARANT

28 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/078 - TRANSPARANT

30 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/079 - TRANSPARANT

49 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/080 - TRANSPARANT

56 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/081 - TRANSPARANT

98 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/082 – TRANSPARANT

14 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/083 - WIT

28 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/084 - WIT

30 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/085 - WIT

49 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/086 - WIT

56 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/087 - WIT

98 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/088 - WIT

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

invega 1,5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 & 10 TABLETTEN PVC-PTFE/ALU BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 1,5 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/089

28 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/090

49 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/091

56 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/092

98 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/093

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 1,5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 TABLETTEN OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS VOOR FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 1,5 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/094

350 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/095

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 1,5 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 1,5 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/094

350 tabletten met verlengde afgifte - EU/1/07/395/095

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 3 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/065 - TRANSPARANT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/001 - TRANSPARANT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/002 - TRANSPARANT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/003 - TRANSPARANT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/004 - TRANSPARANT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/005 - TRANSPARANT

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/066 - WIT 28 tabletten met verlengdeafgifte – EU/1/07/395/021 - WIT 30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/022 - WIT 49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/023 - WIT 56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/024 - WIT 98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/025 - WIT

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 3 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 & 10 TABLETTEN PVC-PTFE/ALU BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 3 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/067

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/041

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/042

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/043

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/044

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 3 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 TABLETTEN OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS VOOR FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 3 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/057

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/058

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 3 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 3 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/057

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/058

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 6 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/068 - TRANSPARANT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/006 - TRANSPARANT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/007 - TRANSPARANT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/008 - TRANSPARANT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/009 - TRANSPARANT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/010 - TRANSPARANT

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/069 - WIT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/026 - WIT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/027 - WIT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/028 - WIT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/029 - WIT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/030 - WIT

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 6 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 & 10 TABLETTEN PVC-PCTFE/ALU BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 6 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/070

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/045

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/046

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/047

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/048

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 6 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 TABLETTEN OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS VOOR FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 6 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/059

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/060

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 6 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 6 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/059

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/060

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 9 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 9 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/071 - TRANSPARANT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/011 - TRANSPARANT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/012 - TRANSPARANT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/013 - TRANSPARANT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/014 - TRANSPARANT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/015 – TRANSPARANT

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/072 - WIT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/031 - WIT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/032 - WIT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/033 - WIT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/034 - WIT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/035 - WIT

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 9 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 & 10 TABLETTEN PVC-PCTFE/ALU BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 9 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 9 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 9 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/073

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/049

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/050

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/051

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/052

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 9 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 TABLETTEN OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 9 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS VOOR FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 9 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 9 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter. Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/061

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/062

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 9 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 9 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 9 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/061

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/062

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakking)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 12 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 12 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/074 - TRANSPARANT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/016 - TRANSPARANT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/017 - TRANSPARANT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/018 - TRANSPARANT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/019 - TRANSPARANT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/020 – TRANSPARANT

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/075 - WIT

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/036 - WIT

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/037 - WIT

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/038 - WIT

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/039 - WIT

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/040 - WIT

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 12 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 & 10 TABLETTEN PVC-PCTFE/ALU BLISTERVERPAKKING (voor witte en transparante blisterverpakkingen)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 12 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS VOOR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 12 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 12 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

49 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/076

28 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/053

49 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/054

56 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/055

98 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/056

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 12 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

7 TABLETTEN OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 12 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS VOOR FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 12 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 12 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/063

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/064

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

invega 12 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

INVEGA 12 mg tabletten met verlengde afgifte paliperidon

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet met verlengde afgifte bevat 12 mg paliperidon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

350 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Tablet in zijn geheel doorslikken; niet kauwen, breken of pletten.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30oC.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

30 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/063

350 tabletten met verlengde afgifte – EU/1/07/395/064

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld