Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Etikettering - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelIscover
ATC codeB01AC04
Werkzame stofclopidogrel
ProducentSanofi-aventis groupe

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Iscover 75 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat o.a. ook lactose en gehydrogeneerde ricinusolie. Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50x1 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

7 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30˚C (voor PVC/PVDC/Aluminium blisters)

Geen speciale bewaarcondities (voor volledig aluminium blisters)

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/98/070/001a 28 tabletten

EU/1/98/070/001b 28 tabletten

EU/1/98/070/002a 50x1 tabletten

EU/1/98/070/002b 50x1 tabletten

EU/1/98/070/003a 84 tabletten

EU/1/98/070/003b 84 tabletten

EU/1/98/070/004a 100 tabletten

EU/1/98/070/004b 100 tabletten

EU/1/98/070/005a 30 tabletten

EU/1/98/070/005b 30 tabletten

EU/1/98/070/006a 90 tabletten

EU/1/98/070/006b 90 tabletten

EU/1/98/070/007a 14 tabletten

EU/1/98/070/007b 14 tabletten

EU/1/98/070/011a 7 tabletten

EU/1/98/070/011b 7 tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Iscover 75 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

(BLISTER 7, 14, 28 of 84 tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Iscover 75 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Clir SNC

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.OVERIGE

Kalenderdagen

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Week 1

Week 2 (Alleen voor dozen van 14, 28 en 84 tabletten)

Week 3 (Alleen voor dozen van 28, 84 tabletten)

Week 4 (Alleen voor dozen van 28, 84 tabletten)

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER 30, 50x1, 90 of 100 tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Iscover 75 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Clir SNC

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Iscover 300 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Elke tablet bevat 300 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat o.a. ook lactose en gehydrogeneerde ricinusolie. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

4x1 filmomhulde tabletten

30x1 filmomhulde tabletten

100x1 filmomhulde tabletten

10x1 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/98/070/008

 

 

 

4x1 filmomhulde tabletten

EU/1/98/070/009

30x1 filmomhulde tabletten

EU/1/98/070/010 100x1 filmomhulde tabletten

EU/1/98/070/012 10x1 filmomhulde tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Iscover 300 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER 4x1, 10x1, 30x1 of 100x1 tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Iscover 300 mg filmomhulde tabletten clopidogrel

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Clir SNC

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld