Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Ivabradine Zentiva (ivabradine hydrochloride) – Etikettering - C01EB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelIvabradine Zentiva
ATC codeC01EB17
Werkzame stofivabradine hydrochloride
ProducentZentiva, k.s.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ivabradine Zentiva 5 mg filmomhulde tabletten ivabradine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF

Een filmomhulde tablet bevat 5 mg ivabradine (overeenstemmend met hydrochloride)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

112 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor oraal gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praag 10 Tsjechië

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/16/1144/001

EU/1/16/1144/002

EU/1/16/1144/003

EU/1/16/1144/004

EU/1/16/1144/005

EU/1/16/1144/006

EU/1/16/1144/007

13.PARTIJNUMMER

LOT

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Ivabradine Zentiva 5 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

<2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.>

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

< PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ivabradine Zentiva 5 mg filmomhulde tabletten ivabradine

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zentiva logo

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

LOT

5.OVERIGE

Afkortingen voor de dagen van de week

MA

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[maan]

DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

 

 

[maan]

WO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOE

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

[maan]

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

 

[maan]

VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

[maan]

ZA

 

 

 

 

 

 

ZA

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

[maan]

ZO

 

 

 

 

ZO

 

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

[maan]

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ivabradine Zentiva 7,5 mg filmomhulde tabletten ivabradine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

Een filmomhulde tablet bevat 7,5 mg ivabradine (overeenstemmend met hydrochloride)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

112 filmomhulde tabletten

Filmomhulde tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praag 10 Tsjechië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/16/1144/008

EU/1/16/1144/009

EU/1/16/1144/010

EU/1/16/1144/011

EU/1/16/1144/012

EU/1/16/1144/013

EU/1/16/1144/014

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Ivabravadine Zentiva 7.5 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

<2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.>

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

< PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ivabradine Zentiva 7,5 mg filmomhulde tabletten ivabradine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zentiva logo

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

LOT

5. OVERIGE

Afkortingen voor de dagen van de week

MA

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[maan]

DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

 

 

[maan]

WO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOE

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

[maan]

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

 

[maan]

VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

 

 

[maan]

ZA

 

 

 

 

 

 

ZA

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

 

[maan]

ZO

 

 

 

 

ZO

 

 

 

 

 

 

 

[zon]

 

 

[maan]

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld