Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karvea (irbesartan) – Etikettering - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelKarvea
ATC codeC09CA04
Werkzame stofirbesartan
ProducentSanofi-aventis groupe

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 75 mg tabletten irbesartan

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat: irbesartan 75 mg

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

56 tabletten

56 x 1 tabletten

98 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris - Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/049/010 - 14 tabletten

EU/1/97/049/001 - 28 tabletten

EU/1/97/049/002 - 56 tabletten

EU/1/97/049/013 - 56 x 1 tabletten

EU/1/97/049/003 - 98 tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Karvea 75 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 75 mg tabletten irbesartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

14 - 28 - 56 - 98 tabletten: Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

56 x 1 tabletten:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 150 mg tabletten irbesartan

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat: irbesartan 150 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

56 tabletten

56 x 1 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter .

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris - Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/049/011 - 14 tabletten

EU/1/97/049/004 - 28 tabletten

EU/1/97/049/005 - 56 tabletten

EU/1/97/049/014 - 56 x 1 tabletten

EU/1/97/049/006 - 98 tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Karvea 150 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 150 mg tabletten irbesartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

14 - 28 - 56 - 98 tabletten: Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

56 x 1 tabletten:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 300 mg tabletten irbesartan

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

)

Elke tablet bevat: irbesartan 300 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

56 tabletten

56 x 1 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter .

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris - Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/049/012 - 14 tabletten

EU/1/97/049/007 - 28 tabletten

EU/1/97/049/008 - 56 tabletten

EU/1/97/049/015 - 56 x 1 tabletten

EU/1/97/049/009 - 98 tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Karvea 300 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 300 mg tabletten irbesartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

14 - 28 - 56 - 98 tabletten: Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

56 x 1 tabletten:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 75 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat: irbesartan 75 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

56 x 1 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris - Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/049/016 - 14 tabletten

EU/1/97/049/017 - 28 tabletten

EU/1/97/049/034 - 30 tabletten

EU/1/97/049/018 - 56 tabletten

EU/1/97/049/019 - 56 x 1 tabletten

EU/1/97/049/031 - 84 tabletten

EU/1/97/049/037 - 90 tabletten

EU/1/97/049/020 - 98 tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Karvea 75 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 75 mg tabletten irbesartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabletten: Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

30 - 56 x 1 - 90 tabletten:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 150 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat: irbesartan 150 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

56 x 1 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris - Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/049/021 - 14 tabletten

EU/1/97/049/022 - 28 tabletten

EU/1/97/049/035 - 30 tabletten

EU/1/97/049/023 - 56 tabletten

EU/1/97/049/024 - 56 x 1 tabletten

EU/1/97/049/032 - 84 tabletten

EU/1/97/049/038 - 90 tabletten

EU/1/97/049/025 - 98 tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Karvea 150 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 150 mg tabletten irbesartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabletten: Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

30 - 56 x 1 - 90 tabletten:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 300 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANSTOF(FEN)

Elke tablet bevat: irbesartan 300 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

56 x 1 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris - Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/049/026 - 14 tabletten

EU/1/97/049/027 - 28 tabletten

EU/1/97/049/036 - 30 tabletten

EU/1/97/049/028 - 56 tabletten

EU/1/97/049/029 - 56 x 1 tabletten

EU/1/97/049/033 - 84 tabletten

EU/1/97/049/039 - 90 tabletten

EU/1/97/049/030 - 98 tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Karvea 300 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Karvea 300 mg tabletten irbesartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabletten: Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

30 - 56 x 1 - 90 tabletten:

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld