Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Etikettering - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelLaventair
ATC codeR03AL03
Werkzame stofumeclidinium bromide / vilanterol
ProducentGlaxo Group Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS (ALLEEN ENKELE VERPAKKINGEN & MULTIVERPAKKING)

55 microgram/22 microgram

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

LAVENTAIR 55 microgram/22 microgram inhalatiepoeder, voorverdeeld umeclidinium/vilanterol

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke afgegeven dosis bevat 55 microgram umeclidinium (het equivalent van 65 microgram umeclidiniumbromide) en 22 microgram vilanterol (als trifenataat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook lactose en magnesiumstearaat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder, voorverdeeld. ELLIPTA 1 inhalator bevat 7 doses

1 inhalator bevat 30 doses

Multiverpakking: 90 (3 inhalators van 30) doses - 3 x 30 doses

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor inhalatie, eenmaal daags

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na openen: 6 weken.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Verenigd Koninkrijk. Glaxo Group Ltd logo

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/899/001

 

 

 

1 inhalator met 7 doses

EU/1/14/899/002

1 inhalator met 30 doses

 

 

EU/1/14/899/003

Multiverpakking: 90 (3

inhalators met 30) doses

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

laventair ellipta

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BINNENSTE OMDOOS (ZONDER BLUE BOX - ALLEEN MULTIVERPAKKING) 55 microgram/22 microgram

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

LAVENTAIR 55 microgram/22 microgram inhalatiepoeder, voorverdeeld umeclidinium/vilanterol

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke afgegeven dosis bevat 55 microgram umeclidinium (het equivalent van 65 microgram umeclidiniumbromide) en 22 microgram vilanterol (als trifenataat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook lactose en magnesiumstearaat

Zie bijsluiter voor meer informatie

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 inhalator bevat 30 doses ELLIPTA

Onderdeel van een multiverpakking, mag niet los verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor inhalatie, eenmaal daags

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na openen: 6 weken.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Verenigd Koninkrijk. Glaxo Group Ltd logo

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/899/003

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

laventair ellipta

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

DEKSEL VAN HET BAKJE VAN LAMINAATFOLIE

55 microgram/22 microgram

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

LAVENTAIR 55/22 mcg inhalatiepoeder umeclidinium/vilanterol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Glaxo Group Ltd logo

Glaxo Group Limited

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Niet openen voordat u klaar bent om te inhaleren. Houdbaarheid na openen: 6 weken.

7 doses

30 doses ELLIPTA

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INHALATOR

55 microgram/22 microgram

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

LAVENTAIR 55/22 mcg inhalatiepoeder umeclidinium/vilanterol

Voor inhalatie

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

7 doses

30 doses

6.OVERIGE

Houdbaarheid na openen: 6 weken.

Weggooien op:

ELLIPTA

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld