Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – Etikettering - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelLeganto
ATC codeN04BC09
Werkzame stofrotigotine
ProducentUCB Manufacturing Ireland Ltd  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN 7 [28] [30] PLEISTERS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 1 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 1 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 5 cm2 bevat 2,25 mg rotigotine.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik

28 pleisters voor transdermaal gebruik

30 pleisters voor transdermaal gebruik

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/001 [7 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/003 [28 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/004 [30 pleisters voor transdermaal gebruik]

13.PARTIJNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 1 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

BUITENETIKET (MET “BLUE BOX”)

DOOS VAN 84 PLEISTERS, BEVAT 2 DOZEN VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 1 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 1 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 5 cm2 bevat 2,25 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Meervoudige verpakking: 84 (2 verpakkingen van 42) pleisters voor transdermaal gebruik.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/007 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 1 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

MIDDELGROTE DOOS (ZONDER “BLUE BOX”)

DOOS VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 1 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 1 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 5 cm2 bevat 2,25 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 pleisters voor transdermaal gebruik. Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/007 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 1 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 1 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Lot:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN 7 [28] [30] PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 2 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 2 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 10 cm2 bevat 4,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik

28 pleisters voor transdermaal gebruik

30 pleisters voor transdermaal gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/010 [7 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/012 [28 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/013 [30 pleisters voor transdermaal gebruik]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 2 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN BUITENETIKET (MET “BLUE BOX”)

DOOS VAN 84 PLEISTERS, BEVAT 2 DOZEN VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 2 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 2 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 10 cm2 bevat 4,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Meervoudige verpakking: 84 (2 verpakkingen van 42) pleisters voor transdermaal gebruik.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/016 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 2 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

MIDDELGROTE DOOS (ZONDER “BLUE BOX”)

DOOS VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 2 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 2 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 10 cm2 bevat 4,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 pleisters voor transdermaal gebruik. Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/016 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 2 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 2 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN 7 [28] [30] PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 3 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 3 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 15 cm2 bevat 6,75 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik

28 pleisters voor transdermaal gebruik

30 pleisters voor transdermaal gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/019 [7 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/021 [28 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/022 [30 pleisters voor transdermaal gebruik]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 3 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN BUITENETIKET (MET “BLUE BOX”)

DOOS VAN 84 PLEISTERS, BEVAT 2 DOZEN VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 3 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 3 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 15 cm2 bevat 6,75 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Meervoudige verpakking: 84 (2 verpakkingen van 42) pleisters voor transdermaal gebruik.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/025 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 3 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

MIDDELGROTE DOOS (ZONDER “BLUE BOX”)

DOOS VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 3 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 3 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 15 cm2 bevat 6,75 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 pleisters voor transdermaal gebruik. Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/025 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 3 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 3 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN 7 [28] [30] PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 4 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 4 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 20 cm2 bevat 9,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik

28 pleisters voor transdermaal gebruik

30 pleisters voor transdermaal gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/028 [7 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/030 [28 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/031 [30 pleisters voor transdermaal gebruik]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 4 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN BUITENETIKET (MET “BLUE BOX”)

DOOS VAN 84 PLEISTERS, BEVAT 2 DOZEN VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 4 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 4 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 20 cm2 bevat 9,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Meervoudige verpakking: 84 (2 verpakkingen van 42) pleisters voor transdermaal gebruik.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/034 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 4 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

MIDDELGROTE DOOS (ZONDER “BLUE BOX”)

DOOS VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 4 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 4 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 20 cm2 bevat 9,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 pleisters voor transdermaal gebruik. Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/034 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 4 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 4 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN 7 [28] [30] PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 6 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 6 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 30 cm2 bevat 13,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik

28 pleisters voor transdermaal gebruik

30 pleisters voor transdermaal gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/037 [7 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/039 [28 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/040 [30 pleisters voor transdermaal gebruik]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 6 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN BUITENETIKET (MET “BLUE BOX”)

DOOS VAN 84 PLEISTERS, BEVAT 2 DOZEN VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 6 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 6 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 30 cm2 bevat 13,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Meervoudige verpakking: 84 (2 verpakkingen van 42) pleisters voor transdermaal gebruik.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/043 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 6 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

MIDDELGROTE DOOS (ZONDER “BLUE BOX”)

DOOS VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 6 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 6 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 30 cm2 bevat 13,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 pleisters voor transdermaal gebruik. Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/043 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 6 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 6 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN 7 [28] [30] PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 8 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 8 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 40 cm2 bevat 18,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik

28 pleisters voor transdermaal gebruik

30 pleisters voor transdermaal gebruik

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/046 [7 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/048 [28 pleisters voor transdermaal gebruik]

EU/1/11/695/049 [30 pleisters voor transdermaal gebruik]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 8 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN BUITENETIKET (MET “BLUE BOX”)

DOOS VAN 84 PLEISTERS, BEVAT 2 DOZEN VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 8 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 8 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 40 cm2 bevat 18,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Meervoudige verpakking: 84 (2 verpakkingen van 42) pleisters voor transdermaal gebruik.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/052 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 8 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ALLEEN MEERVOUDIGE VERPAKKINGEN

MIDDELGROTE DOOS (ZONDER “BLUE BOX”)

DOOS VAN 42 PLEISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 8 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 8 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 40 cm2 bevat 18,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 pleisters voor transdermaal gebruik. Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/052 [84 pleisters voor transdermaal gebruik (2 verpakkingen van 42)]

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 8 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 8 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS MET 28 PLEISTERS – BEHANDELINGSSTARTPAKKET –

BEHANDELINGSSCHEMA VOOR 4 WEKEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 2 mg/24 h 4 mg/24 h 6 mg/24 h 8 mg/24 h

Pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Leganto 2 mg/24 h

Elke pleister geeft 2 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 10 cm2 bevat 4,5 mg rotigotine.

Leganto 4 mg/24 h

Elke pleister geeft 4 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 20 cm2 bevat 9,0 mg rotigotine.

Leganto 6 mg/24 h

Elke pleister geeft 6 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 30 cm2 bevat 13,5 mg rotigotine.

Leganto 8 mg/24 h

Elke pleister geeft 8 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 40 cm2 bevat 18,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Elk behandelingsstartpakket met 28 pleisters voor transdermaal gebruik voor een behandelingsschema van 4 weken bevat:

7 pleisters voor transdermaal gebruik met Leganto 2 mg/24 h 7 pleisters voor transdermaal gebruik met Leganto 4 mg/24 h 7 pleisters voor transdermaal gebruik met Leganto 6 mg/24 h 7 pleisters voor transdermaal gebruik met Leganto 8 mg/24 h

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/055

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h, 8 mg/24 h

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS MET 7 PLEISTERS - WEEK 1

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 2 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 2 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 10 cm2 bevat 4,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik Week 1

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/055

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 2 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET - WEEK 1

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 2 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

Week 1

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS MET 7 PLEISTERS – WEEK 2

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 4 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 4 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 20 cm2 bevat 9,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik Week 2

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/055

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 4 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET - WEEK 2

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 4 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

Week 2

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS MET 7 PLEISTERS – WEEK 3

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 6 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 6 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 30 cm2 bevat 13,5 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik Week 3

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/055

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 6 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET - WEEK 3

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 6 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

Week 3

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS MET 7 PLEISTERS – WEEK 4

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Leganto 8 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke pleister geeft 8 mg rotigotine per 24 uur af.

Elke pleister van 40 cm2 bevat 18,0 mg rotigotine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Andere bestanddelen: Poly(dimethylsiloxaan, trimethylsilylsilicaat)-copolymerisaat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeer, polyester, silicone, aluminium, pigmenten (geel95, rood166, rood144, zwart7).

Bevat E223. Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 pleisters voor transdermaal gebruik Week 4

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Transdermaal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/11/695/055

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

leganto 8 mg/24 h

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SACHET - WEEK 4

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Leganto 8 mg/24 h pleister voor transdermaal gebruik rotigotine

Transdermaal gebruik

Week 4

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 pleister voor transdermaal gebruik

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld