Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Etikettering - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelLevemir
ATC codeA10AE05
Werkzame stofinsulin detemir
ProducentNovo Nordisk A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING (PATROON. Penfill)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Levemir 100 eenheden/ml

Oplossing voor injectie in een patroon

Insuline detemir

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF

1 ml oplossing bevat 100 eenheden insuline detemir (equivalent aan 14,2 mg). 1 patroon bevat 3 ml overeenkomend met 300 eenheden

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

glycerol, fenol, metacresol, zinkacetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, zoutzuur/natriumhydroxide voor pH-aanpassing en water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie in een patroon. Penfill.

1 x 3 ml patroon

5 x 3 ml patronen

10 x 3 ml patronen

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Subcutaan gebruik

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Gebruik de oplossing uitsluitend als die kristalhelder, kleurloos en waterig is Alleen voor gebruik door één persoon

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Tijdens gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Voor ingebruikname: bewaren in de koelkast (2°C - 8°C)

Tijdens gebruik: niet in de koelkast bewaren. Bewaren beneden 30°C.

Niet in de vriezer bewaren.

De patroon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gooi de naald weg na elke injectie

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken

12.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/278/001 1 patroon van 3 ml

EU/1/04/278/002 5 patronen van 3 ml

EU/1/04/278/003 10 patronen van 3 ml

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

levemir penfill

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN

WORDEN VERMELD

ETIKET (PATROON. Penfill)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG

Levemir 100 eenheden/ml Oplossing voor injectie Insuline detemir

s.c. gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Penfill

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

3 ml

6.OVERIGE

Novo Nordisk A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING (VOORGEVULDE PEN. FlexPen)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Levemir 100 eenheden/ml

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Insuline detemir

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

1 ml oplossing bevat 100 eenheden insuline detemir (equivalent aan 14,2 mg). 1 voorgevulde pen bevat 3 ml overeenkomend met 300 eenheden

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

glycerol, fenol, metacresol, zinkacetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, zoutzuur/natriumhydroxide voor pH-aanpassing en water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. FlexPen.

1 x 3 ml voorgevulde pen

5 x 3 ml voorgevulde pennen

10 x 3 ml voorgevulde pennen

1 x 3 ml voorgevulde pen + 7 NovoFine naalden 1 x 3 ml voorgevulde pen + 7 NovoTwist naalden

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Naalden zijn niet meegeleverd

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Gebruik de oplossing uitsluitend als die kristalhelder, kleurloos en waterig is Alleen voor gebruik door één persoon

Ontworpen voor gebruik met NovoFine of NovoTwist naalden voor eenmalig gebruik met een lengte van maximaal 8 mm

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Tijdens gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Voor ingebruikname: bewaren in de koelkast (2°C - 8°C)

Tijdens gebruik: bewaren beneden 30°C. Kan in de koelkast bewaard worden (2°C - 8°C) Niet in de vriezer bewaren

Houd de dop op de pen ter bescherming tegen licht

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gooi de naald weg na elke injectie

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken

12. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/278/004 1 pen van 3 ml

EU/1/04/278/005 5 pennen van 3 ml

EU/1/04/278/006 10 pennen van 3 ml

EU/1/04/278/010 1 pen van 3 ml en 7 NovoFine naalden

EU/1/04/278/011 1 pen van 3 ml en 7 NovoTwist naalden

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

levemir flexpen

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN

WORDEN VERMELD

PEN ETIKET (VOORGEVULDE PEN. FlexPen)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG

Levemir 100 eenheden/ml Oplossing voor injectie Insuline detemir

s.c. gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

FlexPen

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

3 ml

6. OVERIGE

Novo Nordisk A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING (VOORGEVULDE PEN. InnoLet)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Levemir 100 eenheden/ml

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Insuline detemir

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

1 ml oplossing bevat 100 eenheden insuline detemir (equivalent aan 14,2 mg). 1 voorgevulde pen bevat 3 ml overeenkomend met 300 eenheden

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

glycerol, fenol, metacresol, zinkacetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, zoutzuur/natriumhydroxide voor pH-aanpassing en water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. InnoLet.

1 x 3 ml voorgevulde pen

5 x 3 ml voorgevulde pennen

10 x 3 ml voorgevulde pennen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Naalden zijn niet meegeleverd

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Gebruik de oplossing uitsluitend als die kristalhelder, kleurloos en waterig is Alleen voor gebruik door één persoon

Ontworpen voor gebruik met NovoFine of NovoTwist naalden voor eenmalig gebruik met een lengte van maximaal 8 mm

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Tijdens gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Voor ingebruikname: bewaren in de koelkast (2°C - 8°C)

Tijdens gebruik: niet in de koelkast bewaren. Bewaren beneden 30°C

Niet in de vriezer bewaren

Houd de dop op de pen ter bescherming tegen licht

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gooi de naald weg na elke injectie

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken

12. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/278/007 1 pen van 3 ml

EU/1/04/278/008 5 pennen van 3 ml

EU/1/04/278/009 10 pennen van 3 ml

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

levemir innolet

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN

WORDEN VERMELD

PEN ETIKET (VOORGEVULDE PEN. InnoLet)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Levemir 100 eenheden/ml Oplossing voor injectie Insuline detemir

s.c. gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

InnoLet

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

3 ml

6. OVERIGE

Novo Nordisk A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING (VOORGEVULDE PEN. FlexTouch)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Levemir 100 eenheden/ml

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Insuline detemir

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

1 ml oplossing bevat 100 eenheden insuline detemir (equivalent aan 14,2 mg). 1 voorgevulde pen bevat 3 ml overeenkomend met 300 eenheden

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

glycerol, fenol, metacresol, zinkacetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, zoutzuur/natriumhydroxide voor pH-aanpassing en water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. FlexTouch.

1 x 3 ml voorgevulde pen

5 x 3 ml voorgevulde pennen

2 x (5 x 3 ml) voorgevulde pennen

1 x 3 ml voorgevulde pen + 7 NovoFine naalden 1 x 3 ml voorgevulde pen + 7 NovoTwist naalden

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Naalden zijn niet meegeleverd

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Gebruik de oplossing uitsluitend als die kristalhelder, kleurloos en waterig is Alleen voor gebruik door één persoon

Ontworpen voor gebruik met NovoFine of NovoTwist naalden voor eenmalig gebruik met een lengte van maximaal 8 mm

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Tijdens gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Voor ingebruikname: bewaren in de koelkast (2°C – 8°C)

Tijdens gebruik: bewaren beneden 30°C. Kan in de koelkast bewaard worden (2°C – 8°C) Niet in de vriezer bewaren

Houd de dop op de pen ter bescherming tegen licht

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gooi de naald weg na elke injectie

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken

12. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/278/012

 

 

 

 

 

 

1 pen van 3 ml

EU/1/04/278/013

5 pennen van 3 ml

 

 

 

EU/1/04/278/014

5 pennen van 3 ml.

Maakt deel uit van een multiverpakking van 10 pennen en is

niet verkrijgbaar als individuele pen.

 

 

 

EU/1/04/278/015

1 pen van 3 ml en

 

 

 

7 NovoFine naalden

EU/1/04/278/016

1 pen van 3 ml en 7 NovoTwist naalden

 

 

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

levemir flextouch

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING LABEL VAN MULTIPACKS (FlexTouch)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Levemir 100 eenheden/ml

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen Insuline detemir

s.c. gebruik

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

1 ml oplossing bevat 100 eenheden insuline detemir (equivalent aan 14,2 mg). 1 voorgevulde pen bevat 3 ml overeenkomend met 300 eenheden

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

glycerol, fenol, metacresol, zinkacetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, zoutzuur/natriumhydroxide voor pH-aanpassing en water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml). Dit is een multiverpakking van 10 voorgevulde pennen en niet bedoeld voor de verkoop van individuele voorgevulde pennen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Naalden zijn niet meegeleverd

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Gebruik de oplossing uitsluitend als die kristalhelder, kleurloos en waterig is Alleen voor gebruik door één persoon

Ontworpen voor gebruik met NovoFine of NovoTwist naalden voor eenmalig gebruik met een lengte van maximaal 8 mm

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Tijdens gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Voor ingebruikname: bewaren in de koelkast (2°C – 8°C)

Tijdens gebruik: bewaren beneden 30°C. Kan in de koelkast bewaard worden (2°C – 8°C) Niet in de vriezer bewaren

Houd de dop op de pen ter bescherming tegen licht

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gooi de naald weg na elke injectie

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken

12.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/278/014

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

levemir flextouch

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN

WORDEN VERMELD

PEN ETIKET (VOORGEVULDE PEN. FlexTouch)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG

Levemir 100 eenheden/ml Oplossing voor injectie Insuline detemir

s.c. gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

FlexTouch

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

3 ml

6. OVERIGE

Novo Nordisk A/S

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld