Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levviax (telithromycin) – Etikettering - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelLevviax
ATC codeJ01FA15
Werkzame stoftelithromycin
ProducentAventis Pharma S.A.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Doos

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Levviax 400 mg filmomhulde tabletten

Telithromycine

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg telithromycine

geregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)langer10 filmomhulde tabletten14 filmomhulde tabletten20 filmomhulde tabletten100 filmomhulde tabletten5 x 2 filmomhulde tablettenVoor het gebruik de bijsluiter lezen.

Oraal gebruik

niet

 

 

 

 

6.

Geneesmiddel

 

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

 

 

 

9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Aventis Pharma S.A.

geregistreerd

20, Avenue Raymond Aron

 

F-92160 ANTONY

Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/01/192/001 10 tabletten

EU/1/01/192/002 14 tabletten

EU/1/01/192/003 20 tabletten

EU/1/01/192/004 100 tabletten

EU/1/01/192/005 5 x 2 tabletten

13. PARTIJNUMMER

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERINGlanger[Charge {nummer}>]15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKGeneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

niet

16 INFORMATIE OVER BRAILLE

Levviax

 

Geneesmiddel

 

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDELgeregistreerd

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMER

langer

Geneesmiddel

niet

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld