Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lixiana (edoxaban tosylate) – Etikettering - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelLixiana
ATC codeB01
Werkzame stofedoxaban tosylate
ProducentDaiichi Sankyo Europe GmbH

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VOOR 15 MG

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 15 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere filmomhulde tablet bevat 15 mg edoxaban (als tosilaat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 filmomhulde tabletten

10 x 1 filmomhulde tablet

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Duitsland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/993/001

 

10 filmomhulde tabletten

EU/1/15/993/016

 

10 x 1 filmomhulde tablet

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Lixiana 15 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VAN 10 FILMOMHULDE TABLETTEN VOOR 15 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 15 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

EENHEIDSDOSISBLISTERVERPAKKING (10 x 1 TABLET) VOOR 15 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 15 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VOOR 30 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere filmomhulde tablet bevat 30 mg edoxaban (als tosilaat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

60 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

10 x 1 filmomhulde tablet

50 x 1 filmomhulde tablet

100 x 1 filmomhulde tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/993/002

10 filmomhulde tabletten

EU/1/15/993/004

14 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/005

28 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/006

30 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/007

56 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/008

60 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/009

84 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/010

90 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/011

98 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/012

100 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/013

10 x 1 filmomhulde tablet

 

EU/1/15/993/014

50 x 1 filmomhulde tablet

 

EU/1/15/993/015

100 x 1 filmomhulde tablet

 

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Lixiana 30 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VAN 10 FILMOMHULDE TABLETTEN VOOR 30 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VAN 14 FILMOMHULDE TABLETTEN VOOR 30 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

MA, DI, WOE, DON, VRIJ, ZAT, ZON

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

EENHEIDSDOSISBLISTERVERPAKKING (10 x 1 TABLET) VOOR 30 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VOOR 60 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere filmomhulde tablet bevat 60 mg edoxaban (als tosilaat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

60 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

10 x 1 filmomhulde tablet

50 x 1 filmomhulde tablet

100 x 1 filmomhulde tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/993/003

10 filmomhulde tabletten

EU/1/15/993/017

14 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/018

28 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/019

30 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/020

56 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/021

60 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/022

84 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/023

90 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/024

98 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/025

100 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/15/993/026

10 x 1 filmomhulde tablet

 

EU/1/15/993/027

50 x 1 filmomhulde tablet

 

EU/1/15/993/028

100 x 1 filmomhulde tablet

 

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Lixiana 60 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VAN 10 FILMOMHULDE TABLETTEN VOOR 60 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VAN 14 FILMOMHULDE TABLETTEN VOOR 60 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

MA, DI, WOE, DON, VRIJ, ZAT, ZON

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

EENHEIDSDOSISBLISTERVERPAKKING (10 x 1 TABLET) VOOR 60 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten edoxaban

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Daiichi-Sankyo (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

Lixiana filmomhulde tabletten edoxaban

Zorg dat u deze kaart altijd bij u hebt.

Toon deze kaart vóór elke medische behandeling of ingreep aan uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, apotheker, chirurg of tandarts.

PATIËNTENINFORMATIE

Naam van de patiënt:

Geboortedatum:

In een noodgeval verzoeken wij u contact op te nemen met:

Naam:

Telefoonnr.:

BEHANDELINGSINFORMATIE

(in te vullen door de arts)

Lixiana is voorgeschreven op een eenmaal daagse dosis van:

mg

Gestart op:

/

(mm/jj)

 

Bloedtype:

 

 

 

Andere geneesmiddelen/aandoeningen:

INFORMATIE OVER DE VOORSCHRIJVER

Voor meer informatie of in geval van nood kunt u contact opnemen met: Naam van de arts:

Telefoonnummer, praktijkstempel:

Handtekening van de arts:

INFORMATIE VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Lixiana is een orale antistollingsfactor Xa-remmer.

Wanneer een invasieve ingreep nodig is, dient ten minste 24 uur van tevoren te worden gestopt met Lixiana en dient men zeer voorzichtig te zijn.

Lixiana kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van klinisch significante bloeding, stop onmiddellijk met de behandeling.

Coagulatietests zoals INR, protrombinetijd (PT) of geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) zijn geen nuttige meting van het effect van Lixiana. Een gekalibreerde anti-factor-Xa- assay kan echter bijdragen tot meer geïnformeerde klinische beslissingen.

Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken (SPC) voor meer informatie.

Daiichi Sankyo [LOGO]

OVER UW BEHANDELING

Men heeft u Lixiana voorgeschreven, een antistollingsmiddel dat uw bloed verdunt en helpt voorkomen dat u bloedstolsels krijgt. Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel precies volgens de instructies van uw arts inneemt.

Als u een dosis bent vergeten, neem hem dan onmiddellijk in en ga dan de volgende dag normaal door – neem niet het dubbele van de voorgeschreven dosis op een enkele dag in.

Start niet met andere geneesmiddelen (inclusief zonder voorschrift verkrijgbare) zonder uw arts te raadplegen.

Stop niet met het innemen van Lixiana zonder uw arts te raadplegen daar dit uw risico op het ontwikkelen van een bloedstolsel kan verhogen.

Lees de Patiëntenbijsluiter die u in elke verpakking van Lixiana vindt.

WANNEER MOET U MEDISCH ADVIES VRAGEN?

RISICO OP BLOEDING

De inname van een antistollingsmiddel zoals Lixiana kan uw risico op bloedingen verhogen. Het is daarom belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijke verschijnselen en symptomen van bloedingen en onmiddellijk met uw arts te praten als u een van de volgende zaken ondervindt:

Bloeduitstorting of bloeding onder de huid

Bloed in de urine

Ophoesten van bloed

Braken van bloed of substantie die lijkt op gemalen koffie

Neusbloedingen of snijwonden die lang blijven bloeden

Teerkleurige ontlasting

Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn

Onverklaarde vermoeidheid

Abnormale vaginale bloeding, waaronder zwaardere of langdurige menstruatie

Praat met uw arts als u ongewone symptomen ondervindt.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld