Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Etikettering - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelM-M-RVaxPro
ATC codeJ07BD52
Werkzame stofmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProducentMSD VACCINS

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD M-M-RVAXPRO – Poeder in flacon en oplosmiddel in flacon – Verpakking van 1, 10

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

M-M-RVAXPRO poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie Mazelen-bof-rubellavaccin (levend)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,5 ml):

Mazelenvirus Enders’ Edmonston stam (levend verzwakt) Bofvirus Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend verzwakt) Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam (levend verzwakt)

* 50 % cel cultuur infectieuze dosis

niet minder dan 1x10³ CCID50* niet minder dan 12,5x10³ CCID50* niet minder dan 1x10³ CCID50*

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerd gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, MEM, mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.

1 flacon met een enkelvoudige dosis (poeder) + 1 flacon (oplosmiddel).

10 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 10 flacons (oplosmiddel).

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair of subcutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

De flacon met poeder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen 8 uur indien bewaard in een koelkast.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/337/001 – verpakking van 1

EU/1/06/337/002 – verpakking van 10

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging om Braille niet op te nemen, is aanvaard

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON MET POEDER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

M-M-RVAXPRO poeder voor suspensie voor injectie

2.WIJZE VAN TOEDIENING

IM of SC gebruik

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6.OVERIGE

MSD VACCINS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON MET OPLOSMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor M-M-RVAXPRO

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

MSD VACCINS

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD M-M-RVAXPRO – Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde injectiespuit met bevestigde injectienaald – Verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

M-M-RVAXPRO poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit

Mazelen-bof-rubellavaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,5 ml):

Mazelenvirus Enders’ Edmonston stam (levend verzwakt) Bofvirus Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend verzwakt) Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam (levend verzwakt)

* 50 % cel cultuur infectieuze dosis

niet minder dan 1x10³ CCID50* niet minder dan 12,5x10³ CCID50* niet minder dan 1x10³ CCID50*

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerd gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, MEM, mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit.

1 flacon met een enkelvoudige dosis (poeder) + 1 voorgevulde injectiespuit (oplosmiddel) met injectienaald.

10 flacons met één dosis (poeder) + 10 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) met injectienaald.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair of subcutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

De flacon met poeder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen 8 uur indien bewaard in een koelkast.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/337/003 – verpakking van 1

EU/1/06/337/004 – verpakking van 10

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging om Braille niet op te nemen, is aanvaard

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

M-M-RVAXPRO – Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde injectiespuit zonder injectienaald – Verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

M-M-RVAXPRO poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit

Mazelen-bof-rubellavaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,5 ml):

Mazelenvirus Enders’ Edmonston stam (levend verzwakt) Bofvirus Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend verzwakt) Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam (levend verzwakt)

* 50 % cel cultuur infectieuze dosis

niet minder dan 1x10³ CCID50* niet minder dan 12,5x10³ CCID50* niet minder dan 1x10³ CCID50*

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerd gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, MEM, mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit.

1 flacon met een enkelvoudige dosis (poeder) + 1 voorgevulde injectiespuit (oplosmiddel) zonder injectienaald.

10 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 10 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) zonder injectienaald.

20 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 20 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) zonder injectienaald.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair of subcutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C tot 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

De flacon met poeder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen 8 uur indien bewaard in een koelkast.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/337/005 – verpakking van 1

EU/1/06/337/006 – verpakking van 10

EU/1/06/337/007 – verpakking van 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging om Braille niet op te nemen, is aanvaard.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

M-M-RVAXPRO – Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde injectiespuit met één losse injectienaald – Verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

M-M-RVAXPRO poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit

Mazelen-bof-rubellavaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,5 ml):

Mazelenvirus Enders’ Edmonston stam (levend verzwakt) Bofvirus Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend verzwakt) Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam (levend verzwakt)

* 50 % cel cultuur infectieuze dosis

niet minder dan 1x10³ CCID50* niet minder dan 12,5x10³ CCID50* niet minder dan 1x10³ CCID50*

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerd gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, MEM, mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit.

1 flacon met een enkelvoudige dosis (poeder) + 1 voorgevulde injectiespuit (oplosmiddel) + 1 injectienaald.

10 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 10 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) + 10 injectienaalden.

20 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 20 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) + 20 injectienaalden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intrasmusculair of subcutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C tot 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

De flacon met poeder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen 8 uur indien bewaard in een koelkast.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/337/008 – verpakking van 1

EU/1/06/337/009 – verpakking van 10

EU/1/06/337/010 – verpakking van 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging om Braille niet op te nemen, is aanvaard.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

M-M-RVAXPRO – Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde injectiespuit met twee losse injectienaalden – Verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

M-M-RVAXPRO poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit

Mazelen-bof-rubellavaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,5 ml):

Mazelenvirus Enders’ Edmonston stam (levend verzwakt) Bofvirus Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend verzwakt) Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam (levend verzwakt)

* 50 % cel cultuur infectieuze dosis

niet minder dan 1x10³ CCID50* niet minder dan 12,5x10³ CCID50* niet minder dan 1x10³ CCID50*

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerd gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, MEM, mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit.

1 flacon met een enkelvoudige dosis (poeder) + 1 voorgevulde injectiespuit (oplosmiddel) + 2 injectienaalden.

10 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 10 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) + 20 injectienaalden.

20 flacons met een enkelvoudige dosis (poeder) + 20 voorgevulde injectiespuiten (oplosmiddel) + 40 injectienaalden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair of subcutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C tot 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

De flacon met poeder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen 8 uur indien bewaard in een koelkast.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/337/011 – verpakking van 1

EU/1/06/337/012 – verpakking van 10

EU/1/06/337/013 – verpakking van 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging om Braille niet op te nemen, is aanvaard.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON MET POEDER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

M-M-RVAXPRO poeder voor suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit

2. WIJZE VAN TOEDIENING

IM of SC gebruik

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

MSD VACCINS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE INJECTIESPUIT MET OPLOSMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor M-M-RVAXPRO

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

MSD VACCINS

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld