Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Etikettering - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelMabCampath
ATC codeL01XC04
Werkzame stofalemtuzumab
ProducentGenzyme Europe B.V.
Alemtuzumab 10 mg per ml.
Elke ampul bevat 30 mg alemtuzumab.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

KARTON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

MabCampath 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Alemtuzumab

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

 

Overige bestanddelen:

 

 

geregistreerd

 

 

 

Dinatriumedetaat, Polysorbaat 80, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride,

dinatriumwaterstoffosfaat, water voor injectie.

langer

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

 

3 ampullen à 3 ml.

 

 

 

30 mg/3 ml

niet

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Geneesmiddel

 

 

 

Voor intraveneus gebruik.

 

 

 

Vóór gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t b r ik zicht van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

Lees de bijsluiter voor de houdbaarheid van het gereconstitueerde product.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C).

Niet invriezen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNINGgeregistreerdVOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13. PARTIJNUMMER

langer

14. ALGEMENE INDELING VOOR

nietDE AFLEVERING

Geneesmiddel15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

AMPUL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

MabCampath 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Alemtuzumab

 

 

geregistreerd

Voor intraveneus gebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Charge

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 mg/3 ml

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Alemtuzumab 30 mg per ml.
Elke flacon bevat 30 mg alemtuzumab.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

KARTON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

MabCampath 30 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Alemtuzumab

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

 

Overige bestanddelen:

 

 

geregistreerd

 

 

 

Dinatriumedetaat, Polysorbaat 80, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride,

dinatriumwaterstoffosfaat, water voor injectie

langer

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

 

3 flacons à 1 ml.

 

 

 

30 mg/ml

niet

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Geneesmiddel

 

 

 

Voor intraveneus gebruik.

 

 

 

Vóór gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t b r ik zicht van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

Lees de bijsluiter voor de houdbaarheid van het gereconstitueerde product.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C).

Niet invriezen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNINGgeregistreerdVOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13. PARTIJNUMMERlanger

14. ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERING

Geneesmiddel15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

MabCampath 30 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Alemtuzumab

 

 

geregistreerd

Voor intraveneus gebruik.

 

 

 

 

 

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

langer

 

Charge

 

 

 

 

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 mg/ml

niet

 

 

 

 

 

6.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld