Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Etikettering - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNeoclarityn
ATC codeR06AX27
Werkzame stofdesloratadine
ProducentMerck Sharp

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS MET 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTEN

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet bevat 5 mg desloratadine.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet

2 filmomhulde tabletten

3 filmomhulde tabletten

5 filmomhulde tabletten

7 filmomhulde tabletten

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

15 filmomhulde tabletten

20 filmomhulde tabletten

21 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Slik de tablet in zijn geheel met water door.

Oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/161/001 1 tablet

EU/1/00/161/002 2 tabletten

EU/1/00/161/003 3 tabletten

EU/1/00/161/004 5 tabletten

EU/1/00/161/005 7 tabletten

EU/1/00/161/006 10 tabletten

EU/1/00/161/007 14 tabletten

EU/1/00/161/008 15 tabletten

EU/1/00/161/009 20 tabletten

EU/1/00/161/010 21 tabletten

EU/1/00/161/011 30 tabletten

EU/1/00/161/012 50 tabletten

EU/1/00/161/013 100 tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

neoclarityn

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS MET 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 5 mg tabletten desloratadine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS MET 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 2,5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere dosis orodispergeerbare tablet bevat 2,5 mg desloratadine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat mannitol en aspartaam.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5 orodispergeerbare tabletten

6 orodispergeerbare tabletten

10 orodispergeerbare tabletten

12 orodispergeerbare tabletten

15 orodispergeerbare tabletten

18 orodispergeerbare tabletten

20 orodispergeerbare tabletten

30 orodispergeerbare tabletten

50 orodispergeerbare tabletten

60 orodispergeerbare tabletten

90 orodispergeerbare tabletten

100 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/161/035

5 orodispergeerbare tabletten

 

EU/1/00/161/036

6 orodispergeerbare tabletten

 

EU/1/00/161/037

10 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/038

12 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/039

15 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/040

18 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/041

20 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/042

30 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/043

50 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/044

60 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/045

90 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/046

100 orodispergeerbare tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

neoclarityn 2,5 mg orodispergeerbare tablet

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 2,5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS MET 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere dosis orodispergeerbare tablet bevat 5 mg desloratadine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat mannitol en aspartaam.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5 orodispergeerbare tabletten

6 orodispergeerbare tabletten

10 orodispergeerbare tabletten

12 orodispergeerbare tabletten

15 orodispergeerbare tabletten

18 orodispergeerbare tabletten

20 orodispergeerbare tabletten

30 orodispergeerbare tabletten

50 orodispergeerbare tabletten

60 orodispergeerbare tabletten

90 orodispergeerbare tabletten

100 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/161/047

5 orodispergeerbare tabletten

 

EU/1/00/161/048

6 orodispergeerbare tabletten

 

EU/1/00/161/049

10 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/050

12 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/051

15 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/052

18 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/053

20 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/054

30 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/055

50 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/056

60 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/057

90 orodispergeerbare tabletten

EU/1/00/161/058

100 orodispergeerbare tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

neoclarityn 5 mg orodispergeerbare tablet

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD FLES VAN 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neoclarityn 0,5 mg/ml drank desloratadine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Eén ml drank bevat 0,5 mg desloratadine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat propyleenglycol en sorbitol.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

drank

30 ml met 1 lepel

50 ml met 1 lepel

60 ml met 1 lepel

100 ml met 1 lepel

120 ml met 1 lepel

150 ml met 1 lepel

150 ml met 1 doseerspuit voor orale toediening

225 ml met 1 lepel

300 ml met 1 lepel

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/161/059

30 ml met 1 lepel

 

 

EU/1/00/161/060

50 ml met 1 lepel

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml met 1 lepel

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml met 1 lepel

 

EU/1/00/161/063

120 ml met 1 lepel

 

EU/1/00/161/064

150 ml met 1 lepel

 

EU/1/00/161/067

150 ml met 1 doseerspuit voor orale toediening

EU/1/00/161/065

225 ml met 1 lepel

 

EU/1/00/161/066

300 ml met 1 lepel

 

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

neoclarityn

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLES VAN 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Neoclarityn 0,5 mg/ml drank desloratadine

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Oraal gebruik

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat propyleenglycol en sorbitol.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

7. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

8. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld