Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Etikettering - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNeuraceq
ATC codeV09AX06
Werkzame stofflorbetaben (18F)
ProducentPiramal Imaging Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD METALEN DOOS (met Blue Box)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neuraceq 300 MBq/ml oplossing voor injectie.

Florbetaben (18F)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke ml oplossing voor injectie bevat op de dag en het tijdstip van kalibratie 300 MBq florbetaben (18F).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Ascorbinezuur, watervrije ethanol, macrogol 400, natriumascorbaat, water voor injecties. Lees voor meer informatie de bijsluiter.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

Eén multidoseringsinjectieflacon

Klantref.

Activiteit: {XXX} MBq in {XX} ml

ToC: {DDMMJJJJ} {XX}u{XX} Tijdzone

Volume: {XX} ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intraveneus gebruik.

Multidosis

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Radioactief materiaal.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Verenigd Koninkrijk

BV Cyclotron VU, Nederland

Cis Bio International, Nancy, Frankrijk

Cis Bio International, Nîmes, Frankrijk

Cis Bio International, Paris, Frankrijk

Cis Bio International, Rennes, Frankrijk

Cis Bio International, Pessac, Frankrijk

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Duitsland

PET Net Muenchen GmbH, Duitsland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Duitsland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italië

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italië

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italië

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanje

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanje

Seibersdorf Labor GmbH, Oostenrijk

BetaPlus Pharma SA, Brussels, België

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {DD/MM/JJJJ} {XX}u{XX} {Tijdzone}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte materiaal dient te worden vernietigd overeenkomstig landelijke regelgeving.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/906/001

13.BATCHNUMMER

Batch

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD LODEN POT (zonder Blue Box)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Neuraceq 300 MBq/ml oplossing voor injectie.

Florbetaben (18F)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke ml oplossing voor injectie bevat op de dag en het tijdstip van kalibratie 300 MBq florbetaben (18F).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Ascorbinezuur, watervrije ethanol, macrogol 400, natriumascorbaat, water voor injecties. Lees voor meer informatie de bijsluiter.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

Eén multidoseringsinjectieflacon

Activiteit: {XXX} MBq in {XX} ml

ToC: {DDMMJJJJ} {XX}u{XX} Tijdzone

Volume: {XX} ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intraveneus gebruik.

Multidosis

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Radioactief materiaal.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Verenigd Koninkrijk

BV Cyclotron VU, Nederland

Cis Bio International, Nancy, Frankrijk

Cis Bio International, Nîmes, Frankrijk

Cis Bio International, Paris, Frankrijk

Cis Bio International, Rennes, Frankrijk

Cis Bio International, Pessac, Frankrijk

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Duitsland

PET Net Muenchen GmbH, Duitsland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Duitsland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italië

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italië

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italië

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanje

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanje

Seibersdorf Labor GmbH, Oostenrijk

BetaPlus Pharma SA, Brussels, België

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {DD/MM/JJJJ} {XX}u{XX} {Tijdzone}

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/906/001

13. BATCHNUMMER

Batch

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Neuraceq 300 MBq/ml oplossing voor injectie

Florbetaben (18F)

Intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: ToC + 6 u

4.BATCHNUMMER

Batch

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Act.: ≤ 3000 MBq op ToC (zie buitenverpakking)

6.OVERIGE

Radioactief materiaal.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Verenigd Koninkrijk

BV Cyclotron VU, Nederland

Cis Bio International, Nancy, Frankrijk

Cis Bio International, Nîmes, Frankrijk

Cis Bio International, Paris, Frankrijk

Cis Bio International, Rennes, Frankrijk

Cis Bio International, Pessac, Frankrijk

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Duitsland

PET Net Muenchen GmbH, Duitsland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Duitsland IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italië

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italië

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italië

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanje

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanje

Seibersdorf Labor GmbH, Oostenrijk

BetaPlus Pharma SA, Brussels, België

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld