Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Etikettering - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNeuroBloc
ATC codeM03AX01
Werkzame stofbotulinum toxin type B
ProducentEisai Ltd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking 0,5 ml injectieflacon

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

NeuroBloc 5.000 eenheden/ml oplossing voor injectie

Botulinetoxine type B

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke ml bevat 5.000 eenheden botulinetoxine type B.

Eén injectieflacon van 0,5 ml bevat 2.500 eenheden Botulinetoxine Type B.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumsuccinaat, natriumchloride, humane serumalbumine-oplossing, zoutzuur en water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 injectieflacon

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Niet schudden.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intramusculair gebruik.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

De sterkte van NeuroBloc is 5.000 E/ml. De uitgedrukte eenheden zijn Type B eenheden, die niet onderling uitwisselbaar zijn met eenheden die worden gebruikt voor het uitdrukken van de sterkte van andere Botulinetoxinepreparaten.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na verdunning onmiddellijk gebruiken.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

De container in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Binnen zijn houdbaarheidsperiode kan het product gedurende één enkele periode van maximaal 3 maanden bij een temperatuur beneden 25°C uit de koelkast worden verwijderd zonder opnieuw te worden gekoeld. Aan het einde van deze periode mag het product niet in de koelkast teruggelegd worden en dient het te worden verwijderd.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Lees de bijsluiter voor speciale voorzorgsmaatregelen in verband met hantering, bewaring bij gebruik en verwijdering.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/166/001

13.BATCHNUMMER

LOT

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon 0,5 ml injectieflacon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

NeuroBloc 5.000 E/ml oplossing voor injectie

I.M.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

LOT

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

2.500 E

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking 1,0 ml injectieflacon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

NeuroBloc 5.000 E/ml oplossing voor injectie.

Botulinetoxine Type B.

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke ml bevat 5.000 E botulinetoxine type B.

Eén injectieflacon van 1 ml bevat 5.000 E Botulinetoxine Type B.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumsuccinaat, natriumchloride, humane serumalbumine-oplossing, zoutzuur en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie. 1 injectieflacon

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Niet schudden

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intramusculair gebruik.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

De sterkte van NeuroBloc is 5.000 E/ml. De uitgedrukte eenheden zijn Type B eenheden, die niet onderling uitwisselbaar zijn met eenheden die worden gebruikt voor het uitdrukken van de sterkte van andere Botulinetoxinepreparaten.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na verdunning onmiddellijk gebruiken.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

De container in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Binnen zijn houdbaarheidsperiode kan het product gedurende één enkele periode van maximaal 3 maanden bij een temperatuur beneden 25°C uit de koelkast worden verwijderd zonder dat het opnieuw wordt gekoeld. Aan het einde van deze periode dient het product niet in de koelkast teruggelegd te worden en dient het verwijderd te worden.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Lees de bijsluiter voor speciale voorzorgsmaatregelen in verband met hantering, bewaring bij gebruik en verwijdering.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/166/002

13. BATCHNUMMER

LOT

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon 1,0 ml injectieflacon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

NeuroBloc 5.000 E/ml oplossing voor injectie

I.M.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

LOT

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

5.000 E

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking 2,0 ml injectieflacon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

NeuroBloc 5.000 E/ml oplossing voor injectie.

Botulinetoxine Type B.

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een ml bevat 5.000 E Botulinetoxine type B.

Eén injectieflacon van 2 ml bevat 10.000 E Botulinetoxine Type B.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumsuccinaat, natriumchloride, humane serumalbumine-oplossing, zoutzuur en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 injectieflacon

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Niet schudden

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intramusculair gebruik.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

De sterkte van NeuroBloc is 5.000 E/ml. De uitgedrukte eenheden zijn Type B eenheden, die niet onderling uitwisselbaar zijn met eenheden die worden gebruikt voor het uitdrukken van de sterkte van andere botulinetoxinepreparaten.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na verdunning onmiddellijk gebruiken.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

De container in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Binnen zijn houdbaarheidsperiode kan het product gedurende één enkele periode van maximaal 3 maanden bij een temperatuur beneden 25°C uit de koelkast worden verwijderd zonder dat het opnieuw wordt gekoeld. Aan het einde van deze periode dient het product niet in de koelkast teruggelegd te worden en dient het verwijderd te worden.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Lees de bijsluiter voor speciale voorzorgsmaatregelen in verband met hantering, bewaring tijdens gebruik en verwijdering.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/166/003

13. BATCHNUMMER

LOT

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon 2,0 ml injectieflacon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

NeuroBloc 5.000 E/ml oplossing voor injectie

I.M.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

LOT

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

10.000 E

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld