Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivestim (filgrastim) – Etikettering - L03AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNivestim
ATC codeL03AA02
Werkzame stoffilgrastim
ProducentHospira UK Ltd  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Nivestim 12 ME/ 0,2 ml oplossing voor injectie/infusie

Filgrastim

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke voorgevulde spuit bevat 12 miljoen eenheden (ME) (120 microgram) filgrastim in 0,2 ml (0,6 mg/ml)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

IJsazijn, natriumhydroxide, Polysorbaat 80, sorbitol (E420) en water voor injecties. Zie bijsluiter voor verdere informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

oplossing voor injectie/infusie 1 voorgevulde spuit met 0,2 ml

5 voorgevulde spuiten met 0,2 ml.

8 voorgevulde spuiten met 0,2 ml.

10 voorgevulde spuiten met 0,2 ml.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen

Enkel voor éénmalig gebruik

Intraveneus of subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Aan de voorgevulde spuit is een Needle Guard vastgemaakt om te beschermen tegen naaldprikken. Zie bijsluiter voor gebruik van de Needle Guard.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na verdunning gebruiken binnen 24 uur

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Koel bewaren en vervoeren (2°C - 8°C). Niet invriezen.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/10/631/001

EU/1/10/631/002

EU/1/10/631/003

EU/1/10/631/010

13.PARTIJNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel onderworpen aan medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Nivestim 12 ME/ 0.2 ml

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Nivestim 30 ME/ 0.5 ml oplossing voor injectie/infusie

Filgrastim

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke voorgevulde spuit bevat 30 miljoen eenheden (ME) (300 microgram) filgrastim in 0,5 ml (0,6 mg/ml)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

IJsazijn, natriumhydroxide, Polysorbaat 80, sorbitol (E420) en water voor injecties. Zie bijsluiter voor verdere informatie

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

oplossing voor injectie/infusie 1 voorgevulde spuit met 0,5 ml

5 voorgevulde spuiten met 0,5 ml.

8 voorgevulde spuiten met 0,5 ml.

10 voorgevulde spuiten met 0,5 ml.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen

Enkel voor éénmalig gebruik

Intraveneus of subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Aan de voorgevulde spuit is een Needle Guard vastgemaakt om te beschermen tegen naaldprikken. Zie bijsluiter voor gebruik van de Needle Guard.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na verdunning gebruiken binnen 24 uur

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Koel bewaren en vervoeren (2°C - 8°C). Niet invriezen.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/10/631/004

EU/1/10/631/005

EU/1/10/631/006

EU/1/10/631/011

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel onderworpen aan medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Nivestim 30 ME/ 0.5 ml

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Nivestim 48 ME/ 0.5 ml oplossing voor injectie/infusie

Filgrastim

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke voorgevulde spuit bevat 48 miljoen eenheden (ME) (480 microgram) filgrastim in 0,5 ml (0,96 mg/ml)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

IJsazijn, natriumhydroxide, Polysorbaat 80, sorbitol (E420) en water voor injecties. Zie bijsluiter voor verdere informatie

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

oplossing voor injectie/infusie 1 voorgevulde spuit met 0,5 ml

5 voorgevulde spuiten met 0,5 ml.

8 voorgevulde spuiten met 0,5 ml.

10 voorgevulde spuiten met 0,5 ml.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen

Enkel voor éénmalig gebruik

Intraveneus of subcutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Aan de voorgevulde spuit is een Needle Guard vastgemaakt om te beschermen tegen naaldprikken. Zie bijsluiter voor gebruik van de Needle Guard.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na verdunning gebruiken binnen 24 uur

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Koel bewaren en vervoeren (2°C - 8°C). Niet invriezen.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/10/631/007

EU/1/10/631/008

EU/1/10/631/009

EU/1/10/631/012

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel onderworpen aan medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Nivestim 48 ME/ 0.5 ml

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INJECTIESPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Nivestim 12 ME/ 0,2 ml injectie/infusie

Filgrastim

SC/IV

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Lot:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0.2 ml

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INJECTIESPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Nivestim 30 ME/0.5 ml injectie/infusie

Filgrastim

SC/IV

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0.5 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INJECTIESPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Nivestim 48 ME/ 0.5 ml injectie/infusie

Filgrastim

SC/IV

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0.5 ml

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld