Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olumiant (baricitinib) – Etikettering - L04AA37

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelOlumiant
ATC codeL04AA37
Werkzame stofbaricitinib
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOSJES VOOR FILMOMHULDE TABLETTEN 2 MG

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Olumiant 2 mg filmomhulde tabletten baricitinib

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 2 mg baricitinib

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

35 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

28 x 1 filmomhulde tabletten

84 x 1 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter

QR-code in te voegen+ www.olumiant.eu

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/16/1170/001

(14 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/002

 

(28 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/003

 

(28 x 1 filmomhulde tablet)

 

EU/1/16/1170/004

 

(35 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/005

 

(56 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/006

 

(84 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/007

 

(84 x 1 filmomhulde tablet)

 

EU/1/16/1170/008

 

(98 filmomhulde tabletten)

 

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Olumiant 2 mg

17.UNIEK INDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

NIET-GEPERFOREERDE KALENDERBLISTERVERPAKKINGEN VOOR FILMOMHULDE TABLETTEN 2 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Olumiant 2 mg tabletten baricitinib

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Lilly

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

ma di woe don vrij zat zon

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

GEPERFOREERDE BLISTERVERPAKKINGEN VOOR EENHEIDSAFLEVERING VAN FILMOMHULDE TABLETTEN 2 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Olumiant 2 mg tabletten baricitinib

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Lilly

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOSJES VOOR FILMOMHULDE TABLETTEN 4 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Olumiant 4 mg filmomhulde tabletten baricitinib

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 4 mg baricitinib

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

35 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

28 x 1 filmomhulde tabletten

84 x 1 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter

QR-code in te voegen+ www.olumiant.eu

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/16/1170/009

(14 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/010

 

(28 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/011

 

(28 x 1 filmomhulde tabletten)

EU/1/16/1170/012

 

(35 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/013

 

(56 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/014

 

(84 filmomhulde tabletten)

 

EU/1/16/1170/015

 

(84 x 1 filmomhulde tabletten)

EU/1/16/1170/016

 

(98 filmomhulde tabletten)

 

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Olumiant 4 mg

17. UNIEK INDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

NIET-GEPERFOREERDE KALENDERBLISTERVERPAKKINGEN VOOR FILMOMHULDE TABLETTEN 4 MG

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Olumiant 4 mg tabletten baricitinib

2. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Lilly

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

ma di woe don vrij zat zon

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld