Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onsenal (celecoxib) – Etikettering - L01X X33

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelOnsenal
ATC codeL01X X33
Werkzame stofcelecoxib
ProducentPfizer Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Kartonnen buitenverpakking – 200 mg harde capsules (heldere opake doordrukstrips)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Onsenal 200 mg harde capsules

Celecoxib

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

Elke capsule bevat 200 mg celecoxib

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

Lactose

 

 

geregistreerd

 

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

10 harde capsules

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

Oraal gebruik

niet

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het bereik zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

 

Ramsgate Road

geregistreerd

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/03/259/001, 002

13. PARTIJNUMMER

Partij

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

langer

 

 

 

 

 

15.

 

niet

 

 

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Onsenal 200 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Kartonnen buitenverpakking – 200 mg harde capsules (heldere, opake doordrukstrips)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Onsenal 200 mg harde capsules

Celecoxib

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

 

Elke capsule bevat 200 mg celecoxib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Lactose.

 

 

geregistreerd

 

 

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

 

60 harde capsules

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Oraal gebruik

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buiten het bereik zicht van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP: {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

 

Ramsgate Road

geregistreerd

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/03/259/003, 004

13. PARTIJNUMMER

Partij {nummer}

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

langer

 

 

 

 

 

15.

 

niet

 

 

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Onsenal 200 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Onsenal 200 mg capsules

Celecoxib

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

geregistreerd

 

 

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

 

 

BRENGEN

 

 

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

Partij

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Kartonnen buitenverpakking – 400 mg harde capsules

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Onsenal 400 mg harde capsules

Celecoxib

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

 

Elke capsule bevat 400 mg celecoxib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Lactose.

 

 

geregistreerd

 

 

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

 

10 harde capsules

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Oraal gebruik

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buiten het bereik zicht van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP: {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

 

Ramsgate Road

geregistreerd

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/03/259/005

13. PARTIJNUMMER

Partij {nummer}

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

langer

 

 

 

 

 

15.

 

niet

 

 

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Onsenal 400 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Kartonnen buitenverpakking – 400 mg harde capsules

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Onsenal 400 mg harde capsules

Celecoxib

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

 

Elke capsule bevat 400 mg celecoxib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Lactose.

 

 

geregistreerd

 

 

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

 

60 harde capsules

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Oraal gebruik

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buiten het bereik zicht van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP: {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30 °C

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

 

Ramsgate Road

geregistreerd

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/03/259/006

13. PARTIJNUMMER

Partij {nummer}

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

langer

 

 

 

 

 

15.

 

niet

 

 

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Onsenal 400 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Onsenal 400 mg capsules

Celecoxib

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

geregistreerd

 

 

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

 

 

BRENGEN

 

 

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

Partij

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld