Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Etikettering - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelOpatanol
ATC codeS01GX09
Werkzame stofolopatadine hydrochloride
ProducentNovartis Europharm Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

VERPAKKING MET 1 FLESJE + VERPAKKING MET 3 FLESJES

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

OPATANOL 1 mg/ml oogdruppels, oplossing

Olopatadine

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

1 ml oplossing bevat 1 mg olopatadine (als hydrochloride)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Benzalkoniumchloride, natriumchloride, dinatriumfosfaat dodecahydraat, zoutzuur/natriumhydroxide (voor het instellen van de pH) en gezuiverd water.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oogdruppels, oplossing; 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oculair gebruik. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: xx/xxxx

Weggooien vier weken na eerste opening.

Geopend:

Geopend (1):

Geopend (2):

Geopend (3):

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

VERENIGD KONINKRIJK

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/217/001 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13.BATCHNUMMER VAN DE FABRIKANT

Lot: xxxxx

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Opatanol

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP HET FLESJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN TOEDIENINGSWEG(EN)

OPATANOL 1 mg/ml oogdruppels

Olopatadine.

Voor oculair gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: xx/xxxx

Weggooien 4 weken na eerste opening.

Geopend:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

5 ml

6.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld