Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Etikettering - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPaglitaz
ATC codeA10BG03
Werkzame stofpioglitazone hydrochloride
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN PLOOIDOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

Paglitaz 15 mg tabletten

 

 

 

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

geregistreerd

 

 

Elke tablet bevat 15 mg pioglitazon (als hydrochloride).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Bevat ook lactosemonohydraat.

 

 

 

 

Zie bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

langer

 

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

Tablet

 

 

 

 

 

 

14 tabletten

niet

 

 

 

28 tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletten

 

 

 

 

 

56 tabletten

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

60 tabletten

 

 

 

 

90 tabletten

 

 

 

 

98 tabletten

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Lees voor h t g bruik de bijsluiter.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveniê

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

EU/1/11/721/001

 

 

geregistreerd

 

 

14 tabletten:

 

 

 

 

28 tabletten:

EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

30 tabletten: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

 

56 tabletten: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

 

60 tabletten: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

90 tabletten: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletten: EU/1/11/721/007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 15 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Paglitaz 15 mg tabletten

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

geregistreerd

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

KRKA

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN PLOOIDOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

Paglitaz 30 mg tabletten

 

 

 

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

geregistreerd

 

 

Elke tablet bevat 30 mg pioglitazon (als hydrochloride).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Bevat ook lactosemonohydraat.

 

 

 

 

Zie bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

langer

 

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

Tablet

 

 

 

 

 

 

14 tabletten

niet

 

 

 

28 tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletten

 

 

 

 

 

56 tabletten

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

60 tabletten

 

 

 

 

90 tabletten

 

 

 

 

98 tabletten

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Lees voor h t g bruik de bijsluiter.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

EU/1/11/721/008

 

 

geregistreerd

 

 

14 tabletten:

 

 

 

 

28 tabletten:

EU/1/11/721/009

 

 

 

 

 

30 tabletten: EU/1/11/721/010

 

 

 

 

 

56 tabletten: EU/1/11/721/011

 

 

 

 

 

60 tabletten: EU/1/11/721/012

 

 

 

 

 

90 tabletten: EU/1/11/721/013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletten: EU/1/11/721/014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 30 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Paglitaz 30 mg tabletten

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

geregistreerd

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

KRKA

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN PLOOIDOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

Paglitaz 45 mg tabletten

 

 

 

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

geregistreerd

 

 

Elke tablet bevat 45 mg pioglitazon (als hydrochloride).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

Bevat ook lactosemonohydraat.

 

 

 

 

Zie bijsluiter voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

langer

 

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

 

Tablet

 

 

 

 

 

 

14 tabletten

niet

 

 

 

28 tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletten

 

 

 

 

 

56 tabletten

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

60 tabletten

 

 

 

 

90 tabletten

 

 

 

 

98 tabletten

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Lees voor h t g bruik de bijsluiter.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

EU/1/11/721/015

 

 

geregistreerd

 

 

14 tabletten:

 

 

 

 

28 tabletten:

EU/1/11/721/016

 

 

 

 

 

30 tabletten: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

 

56 tabletten: EU/1/11/721/018

 

 

 

 

 

60 tabletten: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

 

90 tabletten: EU/1/11/721/020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletten: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 45 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Paglitaz 45 mg tabletten

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

geregistreerd

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

KRKA

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

langer

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld