Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPanretin
ATC codeL01XX22
Werkzame stofalitretinoin
ProducentEisai Ltd

Panretin

alitretinoïne

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor Panretin. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

(CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van Panretin vast te stellen.

Wat is Panretin?

Panretin is een gel die de werkzame stof alitretinoïne bevat.

Wanneer wordt Panretin voorgeschreven?

Panretin-gel wordt gebruikt voor de behandeling van huidlaesies (verwondingen) bij patiënten met Kaposi-sarcoom, een type huidkanker dat bij aidspatiënten voorkomt. Panretin wordt gebruikt wanneer:

de huid niet open ligt en de laesies niet gezwollen zijn,

de laesies niet op de hiv-behandeling hebben gereageerd,

andere behandelingen (radiotherapie of chemotherapie) niet geschikt zijn, en

behandeling voor visceraal (inwendig) Kaposi sarcoom niet nodig is.

Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Panretin gebruikt?

De behandeling met Panretin moet worden ingeleid en gevolgd door een arts die ervaring heeft met de behandeling van Kaposi sarcoom. Panretin wordt tweemaal daags op de huidlaesies aangebracht. De gel moet in voldoende mate worden aangebracht, zodat elke laesie met een rijkelijke laag gel is bedekt. De gel moet hierna drie tot vijf minuten drogen, voordat deze met kleding kan worden bedekt. Er dient op gelet te worden dat er geen gel op de gezonde huid rond de laesies wordt aangebracht. Afhankelijk

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

van de respons van elke laesie op de behandeling kan de frequentie van toepassing tot drie- of viermaal per dag worden verhoogd. Panretin mag maximaal 12 weken worden gebruikt. Het mag ook na deze periode worden gebruikt, maar alleen voor de laesies die niet op behandeling reageren.

Hoe werkt Panretin?

De werkzame stof van Panretin, alitretinoïne, is een antikankermiddel dat behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam retinoïden. Retinoïden zijn afgeleid van vitamine A. De precieze werking van deze stof bij Kaposi sarcoom is niet bekend.

Hoe is Panretin onderzocht?

Panretin werd met placebo (een schijnbehandeling) vergeleken in twee 12 weken durende onderzoeken waaraan in totaal 402 patiënten met Kaposi sarcoom deelnamen. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was het aantal patiënten dat op de behandeling reageerde. Een patiënt werd beschouwd te reageren als de laesies qua omvang afnamen dan wel in zekere mate afvlakten, dit al naargelang de soort laesies.

Welke voordelen bleek Panretin tijdens de studies te hebben?

Panretin was effectiever dan placebo bij de behandeling van Kaposi sarcoom. Rond 35% (in de ene studie) en 37% (in de tweede studie) van de patiënten die Panretin gebruikten, reageerde op de behandeling ten opzichte van respectievelijk 18% en 7% van de patiënten die placebo kregen.

Welke risico’s houdt het gebruik van Panretin in?

De meest voorkomende bijwerkingen tijdens het gebruik van Panretin (waargenomen bij meer dan 1 op 10 patiënten) zijn uitslag, pruritus (jeuk), huidaandoeningen (barstjes, roof- en korstvorming, (vocht)afscheiding) en pijn (branderig gevoel, pijnlijke plekken). Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de gerapporteerde bijwerkingen van Panretin.

Panretin mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor retinoïden in het algemeen, voor alitretinoïne of voor enig ander bestanddeel van het middel. Panretin kan evenmin worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn dan wel borstvoeding geven en het middel mag niet worden gebruikt ter behandeling van laesies die zich dicht bij andere huidaandoeningen bevinden.

Waarom is Panretin goedgekeurd?

Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Panretin groter zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van dit middel.

Overige informatie over Panretin:

De Europese Commissie heeft op 11 oktober 2000 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Panretin verleend. De vergunninghouder is Eisai Ltd. De handelsvergunning is voor onbeperkte duur geldig.

Klik hier voor het volledige EPAR voor Panretin. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker, als u meer informatie nodig hebt over de behandeling met Panretin.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 08-2010.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld