Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Etikettering - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPecFent
ATC codeN02AB03
Werkzame stoffentanyl
ProducentArchimedes Development Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

PecFent 100 microgram/spray neusspray, oplossing

Fentanyl

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke spray bevat 100 microgram fentanyl (als citraat)

Elke ml oplossing bevat 1000 microgram fentanyl (als citraat)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: pectine (E440), mannitol (E421), fenylethylalcohol, propylparahydroxybenzoaat (E216), sucrose, gezuiverd water en zoutzuur(0,36%) of natriumhydroxide voor aanpassing van pH. Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing

[Fles met 2 sprays:]

1 fles – 0,95 ml (2 sprays) per fles

[Fles met 8 sprays:]

1 fles – 1,55 ml (8 sprays) per fles4 flessen – 1,55 ml (8 sprays) per fles 12 flessen – 1,55 ml (8 sprays) per fles

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Nasaal gebruik

[Fles met 2 sprays:]

Wanneer de spray niet binnen 5 dagen na de voorbereiding is gebruikt, moet hij worden verwijderd.

[Fles met 8 sprays:]

Wanneer PecFent 5 dagen niet is gebruikt, opnieuw voorbereiden door één keer te sprayen.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit geneesmiddel dient alleen te worden gebruikt door patiënten die andere opioïden gebruiken.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

[Fles met 2 sprays:]

Na de voorbereiding binnen 5 dagen gebruiken.

[Fles met 8 sprays:]

Na eerste gebruik, binnen 60 dagen gebruiken

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

De fles in de kindveilige verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

De PecFent-fles te allen tijde in de kindveilige verpakking bewaren, zelfs wanneer deze leeg is.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Archimedes Development Ltd.

Nottingham

NG7 2TN

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/10/644/007 100 microgram, 2 sprays, 1 fles

EU/1/10/644/001 100 microgram, 8 sprays, 1 fles

EU/1/10/644/002 100 microgram, 8 sprays, 4 flessen

EU/1/10/644/005 100 microgram, 8 sprays, 12 flessen

13.BATCHNUMMER

Batch

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

PecFent 100

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE OP DE KINDVEILIGE CONTAINER (CRC) MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

PecFent 100 microgram/spray neusspray

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke spray bevat 100 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: pectine (E440), mannitol (E421), fenylethylalcohol, propylparahydroxybenzoaat (E216), sucrose, gezuiverd water en zoutzuur (0,36%) of natriumhydroxide voor aanpassing van pH. Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Nasaal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

[Fles met 2 sprays:]

Wanneer de spray niet binnen 5 dagen na de voorbereiding is gebruikt, moet hij worden verwijderd.

[Fles met 8 sprays:]

Wanneer PecFent 5 dagen niet is gebruikt, opnieuw voorbereiden door één keer te sprayen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit geneesmiddel dient alleen te worden gebruikt door patiënten die andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Fles met 2 sprays:

Na de voorbereiding binnen 5 dagen gebruiken.

Datum van voorbereiding: .............

Fles met 8 sprays:

Na eerste gebruik, binnen 60 dagen gebruiken

Datum van eerste gebruik: ……….

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

De fles in de kindveilige verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

De PecFent-fles te allen tijde in de kindveilige container bewaren, zelfs wanneer hij leeg is.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Archimedes Development Ltd.

Nottingham

NG7 2TN

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13. BATCHNUMMER

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

PecFent 100 microgram/spray neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0,95 ml - 2 sprays

1,55 ml - 8 sprays

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

PecFent 400 microgram/spray neusspray, oplossing

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke spray bevat 400 microgram fentanyl (als citraat)

Elke ml oplossing bevat 4000 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: pectine (E440), mannitol (E421), fenylethylalcohol, propylparahydroxybenzoaat (E216), sucrose, gezuiverd water en zoutzuur(0,36%) of natriumhydroxide voor aanpassing van pH. Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Neusspray, oplossing

1 fles – 1,55 ml (8 sprays) per fles

4 flessen – 1,55 ml (8 sprays) per fles

12 flessen – 1,55 ml (8 sprays) per fles

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter. Nasaal gebruik

Wanneer PecFent 5 dagen niet is gebruikt, opnieuw voorbereiden door één keer te sprayen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit geneesmiddel dient alleen te worden gebruikt door patiënten die andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na eerste gebruik, binnen 60 dagen gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

De fles in de kindveilige verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

De PecFent-fles te allen tijde in de kindveilige verpakking bewaren, zelfs wanneer deze leeg is.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Archimedes Development Ltd.

Nottingham

NG7 2TN

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/10/644/003 400 microgram, 8 sprays, 1 fles

EU/1/10/644/004 400 microgram, 8 sprays, 4 flessen

EU/1/10/644/006 400 microgram, 8 sprays, 12 flessen

13. BATCHNUMMER

Batch

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

PecFent 400

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE OP DE KINDVEILIGE VERPAKKING (CRC) MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

PecFent 400 microgram/spray neusspray

Fentanyl

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke spray bevat 400 microgram fentanyl (als citraat)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: pectine (E440), mannitol (E421), fenylethylalcohol, propylparahydroxybenzoaat (E216), sucrose, gezuiverd water en zoutzuur(0,36%) of natriumhydroxide voor aanpassing van pH. Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Nasaal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Wanneer PecFent 5 dagen niet is gebruikt, opnieuw voorbereiden door één keer te sprayen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Dit geneesmiddel dient alleen te worden gebruikt door patiënten die andere opioïden gebruiken.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Na eerste gebruik, binnen 60 dagen gebruiken

Datum van eerste gebruik: ……….

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

De fles in de kindveilige verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

De PecFent-fles te allen tijde in de kindveilige container bewaren, zelfs wanneer hij leeg is.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Archimedes Development Ltd.

Nottingham

NG7 2TN

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13. BATCHNUMMER

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

PecFent 400 microgram/spray neusspray

Fentanyl

Nasaal gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1,55 ml - 8 sprays

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld