Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Possia (ticagrelor) - B01AC24

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPossia
ATC codeB01AC24
Werkzame stofticagrelor
ProducentAstraZeneca AB

Possia

ticagrelor

Possia wordt, in combinatie met acetylsalicylzuur, gebruikt bij volwassenen ter voorkoming van atherotrombotische complicaties (problemen veroorzaakt door bloedpropjes en verharde slagaders) zoals een hartaanval of een beroerte. Het wordt gebruikt bij volwassenen die een hartaanval hebben gehad of die instabiele angina pectoris hebben (een type pijn op de borst veroorzaakt door problemen met de bloedtoevoer naar het hart).

Het midd l is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Possia gebruikt?

De aanvangsdosis van Possia is twee tabletten tegelijk, gevolgd door een normale dosis van één tablet tweemaal daags. Patiënten moeten ook acetylsalicylzuur gebruiken, volgens de aanwijzingen van hun

Hoe is Possia onderzocht?

gebruiken. Ze moeten hun behandeling tot een jaar lang volhouden, tenzij hun arts vraagt om met het gebruik van het geneesmiddel te stoppen.

Hoe werkt Possia?

De werkzame stof in Possia, ticagrelor, is een bloedplaatjesaggregatieremmer. Dit betekent dat de stof

De werkzaamheid van Possia werd eerst met behulp van experimentele mod ll n onderzocht, voordat het middel op mensen werd getest.

Possia werd vergeleken met clopidogrel (een andere bloedplaatjesa re atieremmer) in een hoofdonderzoek waaraan meer dan 18 000 volwassenen deelnamen die een hartaanval hadden gehad of die instabiele angina pectoris hadden. De patiëntenlangergebruikt n ook acetylsalicylzuur en werden tot een jaar lang behandeld. De voornaamste graadmeter voor de w rkzaamheid was gebaseerd op het aantal patiënten dat opnieuw een hartaanval of een beroerte kreeg of overleed aan een cardiovasculaire aandoening (een aandoening die hart en vaten betreft).

Welke voordelen bleek Possia tijdens de studies te hebben?

hartaanval of beroerte of over eed aannieteen cardiovasculaire aandoening, tegen 10,9% van de patiënten die clopidogrel gebruikt n.

Welke risico’s hou t het gebruik van Possia in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Possia (waargenomen bij tussen de 1 en 10 patiënten op de 100) zijn dyspneu (be oeilijkte ademhaling), epistaxis (neusbloedingen), gastro-intestinale bloedingen (maag- of darmbloedingen), bloedingen in of onder de huid, blauwe plekken, en bloedingen op de plaats van v rrichting (waar een bloedvat is aangeprikt). Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de g rapporteerde bijwerkingen van Possia.

Possia mag niet worden gebruikt bij patiënten die mogelijk overgevoelig (allergisch) reageren op ticagrelor of één van de overige bestanddelen. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten met een matige tot ernstige leveraandoening of met bloedingen, of bij patiënten die een

bij patiënten die andere geneesmiddelen gebruiken die een sterk blokkerend effect hebben op een van de leverenzymen (CYP3A4). Dit zijn geneesmiddelen als ketoconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties), clarithromycine (een antibioticum), atazanavir en ritonavir (geneesmiddelen die worden gebruikt bij hiv-positieve patiënten) en nefazodon (gebruikt voor de behandeling van depressie).

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 10-2010.

Waarom is Possia goedgekeurd?

Het CHMP merkte op dat het hoofdonderzoek uitwees dat Possia, vergeleken met clopidogrel, het risico van hartaanvallen en cardiovasculair overlijden vermindert. Possia was echter niet werkzamer dan clopidogrel ten aanzien van het risico van een beroerte.

Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Possia groter zijn dan de risico’s ervan en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Possia.

Overige informatie over Possia:

De Europese Commissie heeft op 03 december 2010 een in de hele Europese Unie geldige v gunning voor het in de handel brengen van Possia verleend aan de firma AstraZeneca. Deze vergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

Het volledige EPAR voor Possia staat op de website van het Geneesmiddelenbureau onder ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment R ports. Zie de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Possia.

 

niet

langer

Geneesmiddel

 

geregistreerd

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld