Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puregon (follitropin beta) – Etikettering - G03GA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPuregon
ATC codeG03GA06
Werkzame stoffollitropin beta
ProducentMerck Sharp

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 50 IE/0,5 ml 1, 5 of 10 injectieflacons

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 50 IE/0,5 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon bevat 0,5 ml follitropine bèta overeenkomend met:

50 IE (100 IE/ml) recombinant follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine en polysorbaat 20 in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 0,5 ml

5 injectieflacons met elk 0,5 ml

10 injectieflacons met elk 0,5 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) en subcutaan (SC) gebruik

De inhoud van een injectieflacon dient onmiddellijk na het aanprikken van de rubberstop gebruikt te worden.

Voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/017

EU/1/96/008/018

EU/1/96/008/019

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP INJECTIEFLACON Puregon 50 IE/0,5 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 50 IE/0,5 ml injectievloeistof follitropine bèta

IM/SC

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6.OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 75 IE/0,5 ml 1, 5 of 10 injectieflacons

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 75 IE/0,5 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon bevat 0,5 ml follitropine bèta overeenkomend met:

75 IE (150 IE/ml) recombinant follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine en polysorbaat 20 in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 0,5 ml

5 injectieflacons met elk 0,5 ml

10 injectieflacons met elk 0,5 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) en subcutaan (SC) gebruik

De inhoud van een injectieflacon dient onmiddellijk na het aanprikken van de rubberstop gebruikt te worden.

Voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/020

EU/1/96/008/021

EU/1/96/008/022

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP INJECTIEFLACON Puregon 75 IE/0,5 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 75 IE/0,5 ml injectievloeistof follitropine bèta

IM/SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 100 IE/0,5 ml 1, 5 of 10 injectieflacons

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 100 IE/0,5 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon bevat 0,5 ml follitropine bèta overeenkomend met:

100 IE (200 IE/ml) recombinant follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine en polysorbaat 20 in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 0,5 ml

5 injectieflacons met elk 0,5 ml

10 injectieflacons met elk 0,5 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) en subcutaan (SC) gebruik

De inhoud van een injectieflacon dient onmiddellijk na het aanprikken van de rubberstop gebruikt te worden.

Voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/023

EU/1/96/008/024

EU/1/96/008/025

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP INJECTIEFLACON Puregon 100 IE/0,5 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 100 IE/0,5 ml injectievloeistof follitropine bèta

IM/SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 150 IE/0,5 ml 1, 5 of 10 injectieflacons

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 150 IE/0,5 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon bevat 0,5 ml follitropine bèta overeenkomend met:

150 IE (300 IE/ml) recombinant follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine en polysorbaat 20 in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 0,5 ml

5 injectieflacons met elk 0,5 ml

10 injectieflacons met elk 0,5 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) en subcutaan (SC) gebruik

De inhoud van een injectieflacon dient onmiddellijk na het aanprikken van de rubberstop gebruikt te worden.

Voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/026

EU/1/96/008/027

EU/1/96/008/028

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP INJECTIEFLACON Puregon 150 IE/0,5 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 150 IE/0,5 ml injectievloeistof follitropine bèta

IM/SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 200 IE/0,5 ml 1, 5 of 10 injectieflacons

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 200 IE/0,5 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon bevat 0,5 ml follitropine bèta overeenkomend met:

200 IE (400 IE/ml) recombinant follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine en polysorbaat 20 in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 0,5 ml

5 injectieflacons met elk 0,5 ml

10 injectieflacons met elk 0,5 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) en subcutaan (SC) gebruik

De inhoud van een injectieflacon dient onmiddellijk na het aanprikken van de rubberstop gebruikt te worden.

Voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/029

EU/1/96/008/030

EU/1/96/008/031

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP INJECTIEFLACON Puregon 200 IE/0,5 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 200 IE/0,5 ml injectievloeistof follitropine bèta

IM/SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 225 IE/0,5 ml 1, 5 of 10 injectieflacons

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 225 IE/0,5 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon bevat 0,5 ml follitropine bèta overeenkomend met:

225 IE (450 IE/ml) recombinant follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine en polysorbaat 20 in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 0,5 ml

5 injectieflacons met elk 0,5 ml

10 injectieflacons met elk 0,5 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) en subcutaan (SC) gebruik

De inhoud van een injectieflacon dient onmiddellijk na het aanprikken van de rubberstop gebruikt te worden.

Voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/032

EU/1/96/008/033

EU/1/96/008/034

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP INJECTIEFLACON Puregon 225 IE/0,5 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 225 IE/0,5 ml injectievloeistof follitropine bèta

IM/SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 150 IE/0,18 ml 1 patroon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 150 IE/0,18 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

225 IE recombinant FSH-activiteit/0,270 ml Netto inhoud 150 IE

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine, polysorbaat 20 en benzylalcohol in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 patroon

1 verpakking met 3 naalden voor pen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan (SC) gebruik

Uitsluitend gebruiken in combinatie met de Puregon Pen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Als de patroon eenmaal aangeprikt is mag het product nog maximaal 28 dagen worden bewaard.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De patroon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/040

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP PATROON Puregon 150 IE/0,18 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 150 IE/0,18 ml injectievloeistof follitropine bèta

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0,270 ml

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 300 IE/0,36 ml 1 patroon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 300 IE/0,36 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

400 IE recombinant FSH-activiteit/0,480 ml Netto inhoud 300 IE

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine, polysorbaat 20 en benzylalcohol in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1patroon

2verpakkingen met elk 3 naalden voor pen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan (SC) gebruik

Uitsluitend gebruiken in combinatie met de Puregon Pen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Als de patroon eenmaal aangeprikt is mag het product nog maximaal 28 dagen worden bewaard.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De patroon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/038

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP PATROON Puregon 300 IE/0,36 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 300 IE/0,36 ml injectievloeistof follitropine bèta

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0,480 ml

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 600 IE/0,72 ml 1 patroon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 600 IE/0,72 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

700 IE recombinant FSH-activiteit/0,840 ml Netto inhoud 600 IE

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine, polysorbaat 20 en benzylalcohol in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie

1patroon

2verpakkingen met elk 3 naalden voor pen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan (SC) gebruik

Uitsluitend gebruiken in combinatie met de Puregon Pen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Als de patroon eenmaal aangeprikt is mag het product nog maximaal 28 dagen worden bewaard.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De patroon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/039

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP PATROON Puregon 600 IE/0,72 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 600 IE/0,72 ml injectievloeistof follitropine bèta

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0,840 ml

6. OVERIGE

MSD

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST OP VOUWKARTON Puregon 900 IE/1,08 ml 1 patroon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Puregon 900 IE/1,08 ml oplossing voor injectie follitropine bèta

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1025 IE recombinant FSH-activiteit/1,230 ml Netto inhoud 900 IE

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

De oplossing bevat ook: sucrose, natriumcitraat, L-methionine, polysorbaat 20 en benzylalcohol in water voor injecties; natriumhydroxide en/of zoutzuur voor het bijstellen van de pH.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 patroon

3 verpakkingen met elk 3 naalden voor pen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan (SC) gebruik

Uitsluitend gebruiken in combinatie met de Puregon Pen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Als de patroon eenmaal aangeprikt is mag het product nog maximaal 28 dagen worden bewaard.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaring door de apotheker

Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring door de patiënt

U heeft twee opties:

1.Bewaren bij 2 °C – 8 °C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren.

2.Bewaren bij 25 °C of lager voor een eenmalige periode van niet meer dan 3 maanden. De patroon in de buitenverpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/008/041

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP PATROON Puregon 900 IE/1,08 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Puregon 900 IE/1,08 ml injectievloeistof follitropine bèta

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1,230 ml

6. OVERIGE

MSD

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld