Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Etikettering - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelQuadramet
ATC codeV10BX02
Werkzame stofsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducentCIS bio international
(12 u CET)

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD METALEN DOOS/LOODPOT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Quadramet 1,3 GBq/ml oplossing voor injectie

Samarium (153Sm)-lexidronam-pentanatrium

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Samarium (153Sm)-lexidronam-pentanatrium:

1,3 GBq/ml op de referentiedatum

(Overeenkomend met 20 tot 80 µg/ml samarium)

 

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Totaal EDTMP (als EDTMP.H2O)

Calcium-EDTMP natriumzout (als Ca)

Totaal natrium (als Na)

Water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie in een flacon die een enkelvoudige dosis bevat. ml

GBq/injectieflacon,

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Voor intraveneus gebruik

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: DD/MM/JJJJ (12 uur CET)

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking in de vriezer bij –10 °C tot –20 °C

Gebruik binnen 6 uur na ontdooien

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CIS bio international Boîte Postale 32

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex FRANKRIJK

12.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/057/001

13.PARTIJNUMMER

Partij:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

<Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.>

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

GLAZEN INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Quadramet 1,3 GBq/ml oplossing voor injectie

Samarium (153Sm)-lexidronam-pentanatrium.

Voor intraveneus gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: DD/MM/JJJJ (12 h CET)

4.PARTIJNUMMER

Partij:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

ml

GBq/flacon,

 

(12 uur CET)

6.OVERIGE

Fabrikant: CIS bio international.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld