Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Etikettering - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelQuixidar
ATC codeB01AX05
Werkzame stoffondaparinux sodium
ProducentGlaxo Group Ltd.
Quixidar 1,5 mg/0,3 ml oplossing voor injectie Natriumfondaparinux

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: BUITENSTE DOOSJE

1. NAAMVAN HET GENEESMIDDEL

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Een voorgevulde spuit (0,3 ml) bevat 1,5 mg natriumfondaparinux.

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

geregistreerd

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4.

langer

 

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Oplossing voor injectie. 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)nietVoorSubcutaan gebruikgebruik de bijsluiter lezen

 

 

6.

Geneesmiddel

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

 

 

9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

11.

 

 

geregistreerd

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Glaxo Group Ltd

 

 

Greenford

 

 

Middlesex

 

 

UB6 0NN

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/207/005 - 2 voorgevulde spuiten.

 

 

EU/1/02/207/006 - 7 voorgevulde spuiten.

 

 

EU/1/02/207/007 - 10 voorgevulde spuiten.

 

 

EU/1/02/207/008 - 20 voorgevulde spuiten.

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

langer

 

Chargenr.: {nummer}

 

 

14.ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

15.

Geneesmiddel

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)geregistreerd

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMER

langer

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

 

 

6. OVERIGE

niet

 

Geneesmiddel

 

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie Natriumfondaparinux

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

3. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Een voorgevulde spuit (0,5 ml) bevat 2,5 mg natriumfondaparinux.

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

geregistreerd

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4.

langer

 

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Oplossing voor injectie. 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)nietVoorSubcutaan of intraveneus gebruikgebruik de bijsluiter lezen

 

 

6.

Geneesmiddel

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

 

 

9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

11.

 

 

geregistreerd

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Glaxo Group Ltd

 

 

Greenford

 

 

Middlesex

 

 

UB6 0NN

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/207/001- 2 voorgevulde spuiten.

 

 

EU/1/02/207/002 - 7 voorgevulde spuiten.

 

 

EU/1/02/207/003 - 10 voorgevulde spuiten.

 

 

EU/1/02/207/004 - 20 voorgevulde spuiten.

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

langer

 

Chargenr.: {nummer}

 

 

14.ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

15.

Geneesmiddel

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)geregistreerd

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMERlanger

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

 

 

6. OVERIGE

niet

 

Geneesmiddel

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: BUITENSTE DOOSJE

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml oplossing voor injectie

geregistreerd

 

Natriumfondaparinux

 

 

 

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

 

Een voorgevulde spuit (0,4 ml) bevat 5 mg natriumfondaparinux.

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger

Oplossing voor injectie. 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

nietVoorSubcutaan gebruikgebruik de bijsluiter lezen

 

 

6.

Geneesmiddel

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lichaamsgewicht onder de 50 kg.

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR

langerHET IN DE HANDEL BRENGEN

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

Chargenr.: {nummer}

niet

 

 

 

 

14.

Geneesmiddel

 

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)geregistreerd

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMERlanger

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

 

 

6. OVERIGE

niet

 

Geneesmiddel

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml oplossing voor injectie Natriumfondaparinux

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Een voorgevulde spuit (0,6 ml) bevat 7,5 mg natriumfondaparinux.geregistreerd

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger

Oplossing voor injectie. 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Subcutaan gebruik

niet

EXP:Geneesmiddel{maand/jaar}

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buitten het bereik en zicht van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lichaamsgewicht van 50 tot 100 kg.

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOORlangerHET IN DE HANDEL BRENGEN

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

Chargenr.: {nummer}

niet

 

 

 

 

14.

Geneesmiddel

 

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)geregistreerd

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMERlanger

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

 

 

6. OVERIGE

niet

 

Geneesmiddel

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml oplossing voor injectie Natriumfondaparinux

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Een voorgevulde spuit (0,8 ml) bevat 10 mg natriumfondaparinux.geregistreerd

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger

Oplossing voor injectie. 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging. Oplossing voor injectie. 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Subcutaan gebruik

niet

EXP:Geneesmiddel{maand/jaar}

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lichaamsgewicht boven de 100 kg.

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOORlangerHET IN DE HANDEL BRENGEN

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

Chargenr.: {nummer}

niet

 

 

 

 

14.

Geneesmiddel

 

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)geregistreerd

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMERlanger

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

 

 

6. OVERIGE

niet

 

Geneesmiddel

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld