Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Etikettering - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRanexa (Latixa)
ATC codeC01EB18
Werkzame stofranolazine
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met blisterstrips of doos met HDPE-fles en etiket van de fles.

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ranexa 375 mg, tabletten met verlengde afgifte

Ranolazine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 375 mg ranolazine.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

60 tabletten met verlengde afgifte

100 tabletten met verlengde afgifte

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Tabletten in hun geheel doorslikken. Niet op kauwen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/462/001 60 tabletten in blisterverpakking

EU/1/08/462/002 60 tabletten in fles

EU/1/08/462/007 30 tabletten in blisterverpakking

EU/1/08/462/008 100 tabletten in blisterverpakking

13.PARTIJNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Hier openen

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Ranexa 375 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ranexa 375 mg, tabletten met verlengde afgifte

Ranolazine

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Menarini International O.L. S.A.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met blisterstrips of doos met HDPE-fles en etiket van de fles.

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ranexa 500 mg, tabletten met verlengde afgifte

Ranolazine

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 500 mg ranolazine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

60 tabletten met verlengde afgifte

100 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Tabletten in hun geheel doorslikken. Niet op kauwen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/462/003 60 tabletten in blisterverpakking

EU/1/08/462/004 60 tabletten in fles

EU/1/08/462/009 30 tabletten in blisterverpakking

EU/1/08/462/010 100 tabletten in blisterverpakking

13.BATCHNUMMER

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Hier openen

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Ranexa 500 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ranexa 500 mg, tabletten met verlengde afgifte

Ranolazine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Menarini International O.L. S.A.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Partij

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met blisterstrips of doos met HDPE-fles en etiket van de fles.

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ranexa 750 mg, tabletten met verlengde afgifte

Ranolazine

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 750 mg ranolazine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat kleurstof E102 en lactose; zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

60 tabletten met verlengde afgifte

100 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Tabletten in hun geheel doorslikken. Niet op kauwen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/462/005 60 tabletten in blisterverpakking

EU/1/08/462/006 60 tabletten in fles

EU/1/08/462/011 30 tabletten in blisterverpakking

EU/1/08/462/012 100 tabletten in blisterverpakking

13. BATCHNUMMER

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Hier openen

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Ranexa 750 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ranexa 750 mg, tabletten met verlengde afgifte

Ranolazine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Menarini International O.L. S.A.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Partij

5. OVERIGE

TREKKEN

Ranexa®

Waarschuwingskaart voor patiënten

Tijdens de behandeling met Ranexa

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zorg ervoor dat u deze kaart altijd bij u hebt)

-

Drink

geen

 

 

grapefruitsap

 

(pompelmoessap) tijdens de behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor patiënten

 

 

met Ranexa.

 

 

 

 

 

 

-

Bel

uw

arts als

u

zich duizelig of

Deze

 

kaart

bevat

 

belangrijke

 

 

 

misselijk

voelt,

moet

braken

of

veiligheidsinformatie waarvan

u op de hoogte

 

 

onverwachte symptomen ervaart nadat u

moet zijn voordat u Ranexa krijgt en tijdens uw

 

 

begonnen

bent met

het

gebruik

van

behandeling met Ranexa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranexa.

 

 

 

 

 

-

Toon deze kaart aan elke arts die bij uw

 

 

 

 

 

 

Data van de behandeling met Ranexa:

 

 

behandeling betrokken is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvang.............................

 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan de behandeling met Ranexa

-

Lees

de

bijsluiter

 

van

Ranexa

voor

Voorafgaand aan de behandeling met Ranexa is

 

 

aanvullende informatie.

 

 

het belangrijk dat u met uw arts spreekt, als u:

 

 

 

- Zorg ervoor dat u bij elk bezoek aan een

-

nierproblemen hebt

 

 

 

 

 

beroepsbeoefenaar

 

 

in

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

leverproblemen hebt

 

 

 

gezondheidszorg een lijst van al uw

- ooit

een afwijkend

elektrocardiogram

 

andere geneesmiddelen bij u hebt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ECG) hebt gehad

 

 

Naam van de patiënt

 

 

 

 

-

geneesmiddelen

gebruikt

voor de

 

 

 

 

 

behandeling van epilepsie, een bacteriële

Naam van de arts

 

 

 

 

 

 

of

schimmelinfectie,

hiv-infectie,

 

 

 

 

 

 

depressie of hartritmestoornissen

Telefoonnummer van de arts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-het plantaardig middel sint-janskruid gebruikt

-geneesmiddelen tegen allergie gebruikt

-geneesmiddelen om cholesterol te verlagen gebruikt

-geneesmiddelen om het risico op afstoting van een orgaan na transplantatie te verminderen gebruikt

 

 

TREKKEN

Ranexa® Waarschuwingskaart voor patiënten

Een dosisreductie van Ranexa kan noodzakelijk

 

zijn in combinatie met:

(Informatie voor beroepsbeoefenaars in de

-

Matige CYP3A4-remmers (bijv.

gezondheidszorg)

 

 

diltiazem, erytromycine, fluconazol)

De patiënt die deze kaart bij zich heeft wordt

-

P-gp-remmers (bijv. ciclosporine,

behandeld met Ranexa voor symptomatische

 

verapamil)

agina pectoris.

 

 

Gelieve de samenvatting van de

Voorzichtigheid is geboden bij voorschrijven

productkenmerken van Ranexa te raadplegen

van Ranexa aan patiënten:

voordat u aan deze patiënt een geneesmiddel

- die bepaalde andere geneesmiddelen

voorschrijft, omdat er mogelijk interacties tussen

 

gebruiken die in de productinformatie

geneesmiddelen kunnen plaatsvinden, waarmee u

 

 

zijn vermeld

rekening dient te houden.

 

- bij aanwezigheid van bepaalde andere

 

Ranexa is gecontraïndiceerd bij patiënten die de

 

risicofactoren die in de productinformatie

 

zijn vermeld

volgende geneesmiddelen gebruiken:

 

 

 

- krachtige CYP3A4-remmers (bijv.

Informeer de patiënt over de mogelijkheid van

een interactie met een ander voorgeschreven

itraconazol, ketoconazol, voriconazol,

geneesmiddel en instrueer de patiënt om contact

posaconazol, hiv-proteaseremmers,

op te nemen met zijn/haar arts in geval van

claritromycine, telitromycine en

duizeligheid, misselijkheid of braken.

nefazodon)

- antiaritmica klasse Ia (bijv. kinidine) of

 

 

klasse III (bijv. dofetilide, sotalol) anders

Gelieve de samenvatting van de

dan amiodaron

productkenmerken van Ranexa te raadplegen

 

voor verdere aanbevelingen.

 

Voor medische informatie:

 

Gratis telefoonnummer: xxxx-xxx-xxxx

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld