Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Retacrit (epoetin zeta) – Etikettering - B03XA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRetacrit
ATC codeB03XA01
Werkzame stofepoetin zeta
ProducentHospira UK Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 1.000 IE/0,3 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 1.000 IE epoëtine zeta

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,3 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,3 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,3 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,3 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,3 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,3 ml oplossing voor injectie bevatten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/001

EU/1/07/431/002

EU/1/07/431/026

EU/1/07/431/027

EU/1/07/431/054

EU/1/07/431/055

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 1.000 IE

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 1.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1.000 IE 0,3 ml

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 2.000 IE/0,6 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 2.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/003

EU/1/07/431/004

EU/1/07/431/028

EU/1/07/431/029

EU/1/07/431/056

EU/1/07/431/057

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 2.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 2.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

2.000 IE 0,6 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 3.000 IE/0,9 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 3.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,9 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,9 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,9 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,9 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,9 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,9 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/005

EU/1/07/431/006

EU/1/07/431/030

EU/1/07/431/031

EU/1/07/431/058

EU/1/07/431/059

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 3.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 3.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

3.000 IE 0,9 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 4.000 IE/0,4 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 4.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,4 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,4 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,4 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,4 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,4 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,4 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/007

EU/1/07/431/008

EU/1/07/431/032

EU/1/07/431/033

EU/1/07/431/060

EU/1/07/431/061

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 4.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 4.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

4.000 IE 0,4 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 5.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 5.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/009

EU/1/07/431/010

EU/1/07/431/034

EU/1/07/431/035

EU/1/07/431/062

EU/1/07/431/063

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 5.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 5.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

5.000 IE 0,5 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 6.000 IE/0,6 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 6.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,6 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/011

EU/1/07/431/012

EU/1/07/431/036

EU/1/07/431/037

EU/1/07/431/064

EU/1/07/431/065

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 6.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 6.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6.000 IE 0,6 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 8.000 IE/0,8 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 8.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,8 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,8 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,8 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,8 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,8 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,8 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/013

EU/1/07/431/014

EU/1/07/431/038

EU/1/07/431/039

EU/1/07/431/066

EU/1/07/431/067

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 8.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 8.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

8.000 IE 0,8 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 10.000 IE/1 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 10.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/015

EU/1/07/431/016

EU/1/07/431/040

EU/1/07/431/041

EU/1/07/431/068

EU/1/07/431/069

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 10.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 10.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

10.000 IE 1 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 20.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 20.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat

4 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten 4 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten

4 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/017

EU/1/07/431/020

EU/1/07/431/021

EU/1/07/431/042

EU/1/07/431/045

EU/1/07/431/046

EU/1/07/431/070

EU/1/07/431/071

EU/1/07/431/072

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 20.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNENVERPAKKING (ZONDER BLUEBOX) ONDERDEEL VAN MULTIPACK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 20.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 20.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,5 ml oplossing voor injectie bevat Onderdeel van een multipack, niet afzonderlijk verkopen.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/051

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 20.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD SPUITETIKET (MET BLUEBOX) MULTIPACK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 20.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 20.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multipack: 6 (6 pakken van 1) voorgevulde spuit.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/051

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 20.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 20.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

20.000 IE 0,5 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 30.000 IE/0,75 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 30.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevat

4 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevatten

4 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevatten 4 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/018

EU/1/07/431/022

EU/1/07/431/023

EU/1/07/431/043

EU/1/07/431/047

EU/1/07/431/048

EU/1/07/431/073

EU/1/07/431/074

EU/1/07/431/075

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 30.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNENVERPAKKING (ZONDER BLUEBOX) ONDERDEEL VAN MULTIPACK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 30.000 IE/0,75 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 30.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 0,75 ml oplossing voor injectie bevat Onderdeel van een multipack, niet afzonderlijk verkopen.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/052

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 30.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD SPUITETIKET (MET BLUEBOX) MULTIPACK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 30.000 IE/0,75 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 30.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multipack: 4 (4 pakken van 1) voorgevulde spuiten.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/052

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 30.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 30.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30.000 IE 0,75 ml

6. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 40.000 IE/1 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 40.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat 1 voorgevulde injectiespuit met naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat

1 voorgevulde injectiespuit met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat

4 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten 4 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten

4 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten zonder naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten 6 voorgevulde injectiespuiten met naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten

6 voorgevulde injectiespuiten met needle-trap veiligheidssysteem dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevatten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDSDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/019

EU/1/07/431/024

EU/1/07/431/025

EU/1/07/431/044

EU/1/07/431/049

EU/1/07/431/050

EU/1/07/431/076

EU/1/07/431/077

EU/1/07/431/078

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 40.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNENVERPAKKING (ZONDER BLUE BOX) ONDERDEEL VAN MULTIPACK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 40.000 IE/1 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 40.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 voorgevulde injectiespuit zonder naaldbeschermer dewelke 1 ml oplossing voor injectie bevat Onderdeel van een multipack, niet afzonderlijk verkopen

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/053

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Retacrit 40.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD SPUITETIKET (MET BLUE BOX) MULTIPACK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Retacrit 40.000 IE/1 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Epoëtine zeta

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 voorgevulde spuit bevat 40.000 IE epoëtine zeta

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloridedihydraat, polysorbaat 20, glycine, leucine, isoleucine, threonine, glutaminezuur, fenylalanine, water voor injecties, natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), zoutzuur (voor aanpassing van de pH).

Bevat fenylalanine, zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multipack: 4 (4 pakken van 1) voorgevulde spuiten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus en subcutaan gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Niet schudden.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/431/053

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATION IN BRAILLE

Retacrit 40.000 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

SPUITETIKETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Retacrit 40.000 IE Injectie

Epoëtine zeta

IV/SC gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

40.000 IE 1 ml

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld