Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Etikettering - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRiprazo
ATC codeC09XA02
Werkzame stofaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

VOUWDOOS VOOR EENHEIDSVERPAKKING MET PA/ALU/PVC

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4.Riprazo 150 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENFARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDElke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

7 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

50 filmomhulde tabletten

 

niet

 

 

 

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buit n h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

 

 

 

EU/1/07/409/001

 

7 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

 

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

 

50 filmomhulde tab etten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

 

56 filmomhulde abletten

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

 

90 filmomhulde abletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

Geneesmiddel op

edisch voorschrift.

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

VOUWDOOS VOOR EENHEIDSVERPAKKING MET PCTFE/PVC

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Riprazo 150 mg filmomhulde tabletten

Aliskiren

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

50 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buit n h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 filmomhulde tab etten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 filmomhulde able en (geperforeerde eenheidsdosis

 

 

 

 

 

 

blisterverpakking)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

G n

smidd l op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

BLISTERVERPAKKING (KALENDER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg filmomhulde tabletten

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

 

 

 

BRENGEN

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

EXP

 

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

Dinsdag

 

 

 

 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (ZONDER BLAUW KADER) MET PA/ALU/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 150 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

14 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 3 verp kkingen die elk 28 tabletten bevatten.

 

 

 

49 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 tabletten bevatten.

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

 

 

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter l z n.

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

EU/1/07/409/007

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

niet

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op me isch voorschrift.

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (MET BLAUW KADER) MET PA/ALU/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4.Riprazo 150 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENFARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDElke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

84 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 28 tabletten bevatten.

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 t b etten bevatten.

 

 

 

 

280 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter l z n.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

EU/1/07/409/007

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

niet

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op me isch voorschrift.

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (ZONDER BLAUW KADER) MET PCTFE/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 150 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

14 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

49 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 2 verp kkingen die elk 49 tabletten bevatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Oraal gebruik.

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 filmomhulde tabletten (2x49) (geperfor rde nheidsdosis

 

 

 

 

 

 

 

blisterverpakking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OMDOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (MET BLAUW KADER) MET PCTFE/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 150 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

280 filmomhulde tabletten

 

 

 

Multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 t b etten bevatten.

 

 

 

 

 

 

langer

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

 

 

Oraal gebruik.

niet

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

Geneesmiddel

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 filmomhulde tabletten (2x49) (geperfor rde nheidsdosis

 

 

 

 

 

 

 

blisterverpakking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

VOUWDOOS VOOR EENHEIDSVERPAKKING MET PA/ALU/PVC

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Riprazo 300 mg filmomhulde tabletten

Aliskiren

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

50 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter l z n.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

EU/1/07/409/011

7 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

14 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/07/409/013

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/07/409/014

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/07/409/015

 

50 filmomhulde tab etten

 

 

 

 

niet

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

56 filmomhulde abletten

 

13. PARTIJNUMMER

Geneesmiddel

 

Lot

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op edisch voorschrift.

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

Riprazo 300 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

VOUWDOOS VOOR EENHEIDSVERPAKKING MET PCTFE/PVC

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Riprazo 300 mg filmomhulde tabletten

Aliskiren

 

2.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

50 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buit n h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

50 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

56 filmomhulde tab etten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 filmomhulde able en (geperforeerde eenheidsdosis

 

 

 

 

 

 

blisterverpakking)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

G n

smidd l op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

BLISTERVERPAKKING (KALENDER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg filmomhulde tabletten

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

 

 

 

BRENGEN

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

EXP

 

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

Dinsdag

 

 

 

 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (ZONDER BLAUW KADER) MET PA/ALU/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 300 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

14 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 3 verp kkingen die elk 28 tabletten bevatten.

 

 

 

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

Onderdeel van multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 30 tabletten bevatten.

 

 

 

49 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking m t 2 v rpakkingen die elk 49 tabletten bevatten.

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

 

Voor gebruik de b jslu ter lezen.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buit

h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmomhulde tabletten (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmomhulde t bletten (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

Geneesmiddel op me

sch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OMDOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (MET BLAUW KADER) MET

PA/ALU/PVC/BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 300 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

84 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 28 tabletten bevatten.

 

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 30 t b etten bevatten.

 

 

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 abletten bevatten.

 

 

 

 

280 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 20 verpakkingen d lk 14 tabletten bevatten.

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

 

Voor gebruik de b jslu ter lezen.

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buit

h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmomhulde tabletten (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmomhulde t bletten (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

Geneesmiddel op me

sch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (ZONDER BLAUW KADER) MET PCTFE/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 300 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

14 filmomhulde tabletten

 

langer

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

49 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 2 verp kkingen die elk 49 tabletten bevatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Oraal gebruik.

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 filmomhulde tabletten (2x49) (geperfor rde nheidsdosis

 

 

 

 

 

 

 

blisterverpakking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OMDOOS VAN MULTIVERPAKKINGEN (MET BLAUW KADER) MET PCTFE/PVC BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDRiprazo 300 mg filmomhulde tablettenAliskiren3. LIJST VAN HULPSTOFFENElke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

 

280 filmomhulde tabletten

 

 

 

Multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tabletten bevatten.

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 t b etten bevatten.

 

 

 

 

 

 

langer

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

 

 

Oraal gebruik.

niet

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

Geneesmiddel

 

 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 filmomhulde tabletten (2x49) (geperfor rde nheidsdosis

 

 

 

 

 

 

 

blisterverpakking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld