Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Etikettering - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSabervel
ATC codeC09CA04
Werkzame stofirbesartan
ProducentPharmathen S.A.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sabervel 75 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 75 mg irbesartan

geregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlangertablettentablettentablettentabletten98 filmomhulde28 filmomhulde56 filmomhulde90 filmomhulde

 

 

niet

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

 

Oraalgebruik. Voor het gebruik bijsluiter lezen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t zicht n bereik van kinderen houden.

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmathen S.A.

 

geregistreerd

 

 

6 Dervenakion str.

 

 

15351 Pallini Attiki

 

 

Griekenland

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/765/001

 

 

EU/1/12/765/002

 

 

EU/1/12/765/007

langer

 

Lot

 

 

EU/1/12/765/010

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

14.ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Sabervel 75 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sabervel 75 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sabervel 150 mg filmomhulde tabletten

 

irbesartan

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 150 mg irbesartan

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlangertablettentablettentabletten28 filmomhulde56 filmomhulde90 filmomhulde

98 filmomhulde tabletten

niet

 

 

Geneesmiddel

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraalgebruik. Voor het gebruik e bijsluiter lezen

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN

(INDIEN VAN TOEPASSING)

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

6 Dervenakion str.

 

 

 

15351 Pallini Attiki

 

 

 

Griekenland

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/765/003

 

 

geregistreerd

EU/1/12/765/004

 

 

EU/1/12/765/008

 

 

 

EU/1/12/765/011

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

langer

 

Lot

 

niet

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op med sch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Sabervel 150 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sabervel 150 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sabervel 300 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 300 mg irbesartan

geregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: bevat tevens lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlangertablettentablettentablettentabletten98 filmomhulde28 filmomhulde56 filmomhulde90 filmomhulde

 

 

niet

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

 

Oraalgebruik. Voor het gebruik bijsluiter lezen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t zicht n bereik van kinderen houden.

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmathen S.A.

 

geregistreerd

 

 

6 Dervenakion str.

 

 

15351 Pallini Attiki

 

 

Griekenland

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/765/005

 

 

EU/1/12/765/006

 

 

EU/1/12/765/009

langer

 

Lot

 

 

EU/1/12/765/012

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Sabervel 300 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sabervel 300 mg filmomhulde tabletten irbesartan

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld