Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Etikettering - R03BB06

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSeebri Breezhaler
ATC codeR03BB06
Werkzame stofglycopyrronium bromide
ProducentNovartis Europharm Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN EENHEIDSVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Seebri Breezhaler 44 microgram inhalatiepoeder in harde capsules glycopyrronium (als glycopyrroniumbromide)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 50 microgram glycopyrronium. De afgegeven hoeveelheid glycopyrronium bedraagt 44 microgram.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose en magnesiumstearaat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder in harde capsule

6 x 1 capsules + 1 inhalator

10 x 1 capsules + 1 inhalator

12 x 1 capsules + 1 inhalator

30 x 1 capsules + 1 inhalator

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor gebruik met de inhalator, geleverd in deze verpakking.

Slik de capsules niet in.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Inhalatie

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

De capsules bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht. Uitsluitend direct voor gebruik uit de blisterverpakking halen.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDLEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/788/001

6 capsules + 1 inhalator

 

 

 

EU/1/12/788/007

 

10 capsules + 1 inhalator

 

 

EU/1/12/788/002

 

12 capsules + 1 inhalator

 

 

EU/1/12/788/003

 

30 capsules + 1 inhalator

 

 

 

 

 

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Seebri Breezhaler

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (INCLUSIEF BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Seebri Breezhaler 44 microgram inhalatiepoeder in harde capsules glycopyrronium (als glycopyrroniumbromide)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 50 microgram glycopyrronium. De afgegeven hoeveelheid glycopyrronium bedraagt 44 microgram.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose en magnesiumstearaat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder in harde capsule

Multiverpakking: 90 (3 verpakkingen van 30 x 1) capsules + 3 inhalators. Multiverpakking: 96 (4 verpakkingen van 24 x 1) capsules + 4 inhalators. Multiverpakking: 150 (15 verpakkingen van 10 x 1) capsules + 15 inhalators. Multiverpakking: 150 (25 verpakkingen van 6 x 1) capsules+ 25 inhalators.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor gebruik met de inhalator, geleverd in deze verpakking.

Slik de capsules niet in.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Inhalatie

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

De capsules bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht. Uitsluitend direct voor gebruik uit de blisterverpakking halen.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDLEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/788/004

Multiverpakking met 3 verpakkingen (30 capsules + 1 inhalator)

 

 

EU/1/12/788/005

 

Multiverpakking met 4 verpakkingen (24 capsules + 1 inhalator)

 

 

EU/1/12/788/008

 

Multiverpakking met 15 verpakkingen (10 capsules +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

EU/1/12/788/006

 

Multiverpakking met 25 verpakkingen (6 capsules + 1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Seebri Breezhaler

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TUSSENDOOS VAN DE MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Seebri Breezhaler 44 microgram inhalatiepoeder in harde capsules glycopyrronium (als glycopyrroniumbromide)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 50 microgram glycopyrronium. De afgegeven hoeveelheid glycopyrronium bedraagt 44 microgram.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose en magnesiumstearaat.

Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder in harde capsule

30 x 1 capsules + 1 inhalator. Onderdeel van een multiverpakking. Mag niet afzonderlijk verkocht worden.

24 x 1 capsules + 1 inhalator. Onderdeel van een multiverpakking. Mag niet afzonderlijk verkocht worden.

10 x 1 capsules + 1 inhalator. Onderdeel van een multiverpakking. Mag niet afzonderlijk verkocht worden.

6 x 1 capsules + 1 inhalator. Onderdeel van een multiverpakking. Mag niet afzonderlijk verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor gebruik met de inhalator, geleverd in deze verpakking.

Slik de capsules niet in.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Inhalatie

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

De capsules bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht. Uitsluitend direct voor gebruik uit de blisterverpakking halen.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDLEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/788/004

Multiverpakking met 3 verpakkingen (30 capsules +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

EU/1/12/788/005

 

Multiverpakking met 4 verpakkingen (24 capsules +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

EU/1/12/788/008

 

Multiverpakking met 15 verpakkingen (10 capsules +

 

 

 

 

1 inhalator

 

 

 

 

EU/1/12/788/006

 

Multiverpakking met 25 verpakkingen (6 capsules +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Seebri Breezhaler

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BINNENSTE DEKSEL VAN OMDOOS VAN DE EENHEIDSVERPAKKING EN VAN TUSSENDOOS VAN DE MULTIVERPAKKING

1.OVERIGE

Druk de capsule niet door de folie.

(1) Scheur af langs de perforatierand, (2) trek daarna de rugzijde los en (3) haal de capsule uit de verpakking.

Slik de capsules niet in.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Seebri Breezhaler 44 mcg inhalatiepoeder glycopyrronium

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Alleen voor inhalatie

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld