Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Actavis (sildenafil) – Etikettering - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSildenafil Actavis
ATC codeG04BE03
Werkzame stofsildenafil
ProducentActavis Group PTC ehf

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Tekst voor Doosje

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sildenafil Actavis 25 mg filmomhulde tabletten sildenafil

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor nadere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet

2 filmomhulde tabletten

4 filmomhulde tabletten

8 filmomhulde tabletten

12 filmomhulde tabletten

24 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður IJsland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/595/001 [1 filmomhulde tablet]

EU/1/09/595/002 [2 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/003 [4 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/004 [8 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/005 [12 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/016 [24 filmomhulde tabletten]

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Sildenafil Actavis 25 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sildenafil Actavis 25 mg tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis logo

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Charge:

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Tekst voor Doosje

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sildenafil Actavis 50 mg filmomhulde tabletten sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 50 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor nadere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet

2 filmomhulde tabletten

4 filmomhulde tabletten

8 filmomhulde tabletten

12 filmomhulde tabletten

24 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

.

Voor oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður IJsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/595/006 [1 filmomhulde tablet]

EU/1/09/595/007 [2 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/008 [4 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/009 [8 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/010 [12 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/017 [24 filmomhulde tabletten]

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Sildenafil Actavis 50 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sildenafil Actavis 50 mg tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis logo

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Charge:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Tekst voor Doosje

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sildenafil Actavis 100 mg filmomhulde tabletten sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 100 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat.

Zie bijsluiter voor nadere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet

2 filmomhulde tabletten

4 filmomhulde tabletten

8 filmomhulde tabletten

12 filmomhulde tabletten

24 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður IJsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/595/011 [1 filmomhulde tablet]

EU/1/09/595/012 [2 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/013 [4 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/014 [8 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/015 [12 filmomhulde tabletten]

EU/1/09/595/018 [24 filmomhulde tabletten]

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Sildenafil Actavis 100 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Sildenafil Actavis 100 mgtabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis logo.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Charge:

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld