Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silgard (human papillomavirus type 11 L1 protein...) – Etikettering - J07BM01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSilgard
ATC codeJ07BM01
Werkzame stofhuman papillomavirus type 11 L1 protein /human papillomavirus type 16 L1 protein /human papillomavirus type 18 L1 protein/human papillomavirus type 6 L1 protein
ProducentMerck Sharp

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST BUITENVERPAKKING

Silgard, suspensie voor injectie – injectieflacon met enkelvoudige dosis, verpakking van 1, 10, 20

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Silgard, suspensie voor injectie

Humaan papillomavirusvaccin [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, geadsorbeerd)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (0,5 ml) bevat:

 

HPV type 6 L1 eiwit

20 µg

HPV type 11 L1 eiwit

40 µg

HPV type 16 L1 eiwit

40 µg

HPV type 18 L1 eiwit

20 µg

geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat (0,225 mg Al).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumboraat, water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie.

1 dosis in een injectieflacon, 0,5 ml

10 enkelvoudige doses in injectieflacon, elk 0,5 ml

20 enkelvoudige doses in injectieflacon, elk 0,5 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) gebruik

Goed schudden vóór gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/358/001 – verpakking van 1

EU/1/06/358/002 – verpakking van 10

EU/1/06/358/018 – verpakking van 20

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST INJECTIEFLACONETIKET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Silgard, suspensie voor injectie

IM gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis, 0,5 ml

6.OVERIGE

Merck Sharp & Dohme Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST BUITENVERPAKKING

Silgard, suspensie voor injectie – voorgevulde spuit zonder naald, verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Silgard, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Humaan papillomavirusvaccin [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, geadsorbeerd)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (0,5 ml) bevat:

 

HPV type 6 L1 eiwit

20 µg

HPV type 11 L1 eiwit

40 µg

HPV type 16 L1 eiwit

40 µg

HPV type 18 L1 eiwit

20 µg

geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat (0,225 mg Al).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumboraat, water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

1 dosis, voorgevulde spuit van 0,5 ml zonder naald

10 enkelvoudige doses, voorgevulde spuit van 0,5 ml zonder naald 20 enkelvoudige doses, voorgevulde spuit van 0,5 ml zonder naald

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) gebruik

Goed schudden vóór gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

Niet in de vriezer bewaren.

De spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/358/003 – verpakking van 1

EU/1/06/358/004 – verpakking van 10

EU/1/06/358/019 – verpakking van 20

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST BUITENVERPAKKING

Silgard, suspensie voor injectie – voorgevulde spuit met 1 naald, verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Silgard, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Humaan papillomavirusvaccin [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, geadsorbeerd)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (0,5 ml) bevat:

 

HPV type 6 L1 eiwit

20 µg

HPV type 11 L1 eiwit

40 µg

HPV type 16 L1 eiwit

40 µg

HPV type 18 L1 eiwit

20 µg

geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat (0,225 mg Al).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumboraat, water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 1 dosis, voorgevulde spuit van 0,5 ml met 1 naald

10 enkelvoudige doses, voorgevulde spuit van 0,5 ml met elk 1 naald 20 enkelvoudige doses, voorgevulde spuit van 0,5 ml met elk 1 naald

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) gebruik

Goed schudden vóór gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

Niet in de vriezer bewaren.

De spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/358/005 – verpakking van 1

EU/1/06/358/006 – verpakking van 10

EU/1/06/358/020 – verpakking van 20

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD TEKST BUITENVERPAKKING

Silgard, suspensie voor injectie – voorgevulde spuit met 2 naalden, verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Silgard, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Humaan papillomavirusvaccin [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, geadsorbeerd)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (0,5 ml) bevat:

 

HPV type 6 L1 eiwit

20 µg

HPV type 11 L1 eiwit

40 µg

HPV type 16 L1 eiwit

40 µg

HPV type 18 L1 eiwit

20 µg

geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat (0,225 mg Al).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumboraat, water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

1 dosis, voorgevulde spuit van 0,5 ml met 2 naalden

10 enkelvoudige doses, voorgevulde spuit van 0,5 ml met elk 2 naalden 20 enkelvoudige doses, voorgevulde spuit van 0,5 ml met elk 2 naalden

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair (IM) gebruik

Goed schudden vóór gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

Niet in de vriezer bewaren.

De spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/358/007 – verpakking van 1

EU/1/06/358/008 – verpakking van 10

EU/1/06/358/021 – verpakking van 20

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etikettekst voorgevulde spuit

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Silgard, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

IM gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis, 0,5 ml

6. OVERIGE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld